Dokumenty
Autor: V.Cingel, 12/2023 - fotografie dobových súčiastok v amatérskej "truhličke".
Autor. V.Cingel. Ilustračné fotografie z renovácie rádia triedy Superinductance, Philips, z roku 1932/33.
Odporúčame, ak budete v Miláne v Taliansku, navštíviť toto múzeum, kde v sekcii Communication, nájdete peknú históriu rádia, TV, a telegrafov. Pár fotiek prinášame aj v tomto fotočlánku.
Autor: V.Cingel. Fotoalbum z opravy a reštaurovania zaujímavého a neznámeho variantu rádia of firmy Radion, Ig. Březovský, Brno
Renovácie, 15.4.2022
Autor: V.Cingel. Fotoalbum z renvácie klasiky - malého rádia Šariš 208U-14. Je to veľmi citlivé rádio, založené na variante a patente od firmy Philips.
Televízory, 15.4.2022
Prehľadná tabuľka mapovania kanálov, frekvencií a pásiem, v jednotlivých normách TV vysielania.
Autorádiá, 3.10.2021
Autor: V.Cingel - 9/2021. Fotoalbum z renovácie autorácia z cca 1962, francúzkej výroby. NF stupeň používa výkonové tranzistory.
Autor: V.Cingel - 8/2021. Fotoalbum z renovácie autorácia z rokov 1955-56, francúzkej výroby v licencii Genral Motors. Zaujímavé mechanické ladenie.
Autor: V.Cingel. Fotoalbum z renovácie a opravy, Zaujímavý superhet. Kvalitná konštrukcia, naladený aj po takmer 80 rokoch.
Autor: V.Cingel. 2/2020. Pomerne ojedinelý typ rádia v našich končinách, postavený na amerických elektrónkach. Fotogaléria a pár poznámok z opravy rádia.
Autor. V.Cingel. Stručný servisný návod s hlavnými elektrickými parametrami, popis opravy a fotogaléria opravy
Autor. M.Malý: Renovácia batériového prijímača z 30. rokov. Náhrada chýbajúcich komponentov replikami.
Autor: M.Malý. Fotogaléria zaujímavého reproduktoru z tridsiatich rokov
Autor: M.Malý. Veľmi poškodené rádio prešlo dôkladnou rekonštrukciou, skrinky aj elektroniky, a zrodil sa krásny exemplár do zbierky.
Televízory, 27.1.2019
Obrázok a popis zapojenia TV konektora SCART. Popis z roku 1994 (Tesla Orava)
Autor: V.Cingel, SR. Oprava a renovácia silne poškodeného prístroja, ktorý sme dali do takmer pôodného stavu. Ukážka opravy skorodovaných častí a niektorých súčiastok.
Autor: M.Malý, SR: Postup ako nahradiť zriedkavú elektrónku 35L31 v obľúbených Tesla univerzálnych prijímačoch.
Renovácie, 30-te roky, 26.12.2018
Autor: V.Cingel, SR. V článku nájdete detaily rádia konštruovaného v rokoch 1931/32, kedy už do jednej skrinky sa začali montovať spoločne elektrické šasí rádia a reporduktor.
Renovácie, Autorádiá, 16.12.2018
Autor. V.Cingel. Autorádio s automatickým ladením, priebeh renovácie, technický popis a schémy
Renovácie, Autorádiá, 10.12.2018
Autor. V.Cingel. Kvalitné autorádio zhotovené pre automobily Simca
Magnetofóny, 27.10.2018
Tesla Přelouč k.p., OTP. Letáčik Výrobce vám radí. 1982
Cestopisy, 28.8.2018
Výstava televízorov pri príležitosti výroby prvého televízora v Tesla Orava 28.8.1958
Autor: M.Malý. Trochu náročnejšia výroba gombíkov ale dokonalý vzhľad....
Autor M.Malý: Renovácia rádia výrobcu Brandt, nemecko 1938/1939.
Renovácie, 19.8.2018
Autor. M.Malý. Nálezový stav: Skrinka mierne poškodená, na vrchu malá bublina. Chýbajú ovládacie gombíky, rámik okolo reproduktora, na stupnici vyblednutá červená farba. Rádio napadnuté kutilom a šedým opravárom ( myš). Šasi hrdzavé, neoriginálne súčiastky. Pôvodný prepínač odstránený, ....
Pár servisných poznámok k oprave prenosného rádia, na batériové elektrónky.
Návod na univerzálnu cievkovú sadu pre spätnoväzobné prijímače. Ref: Obnovené prijímače, M.Pacák. 1943
Tesla - servis, 3.12.2017
Autor. Z.Vaníček, ČR. Firma TESLA se postupně rozrostla do několika desítek pobočných závodů, z nichž většina si nechávala vydávat své vlastní propagační odznaky. Odznaky neměly žádné kódové označení, podle kterého by se daly systematicky roztřídit. Proto nezbývá, než takový jednoduchý systém vytvořit. Katalog odznaků TESLA bude patrně dlouhodobě doplňován, což výše uvedený systém neomezeně umožňuje. Autor má sbírku několika set odznaků, které budou postupně do katalogu zařazovány v ucelených skupinách podle jednotlivých závodů. Pokud by některý sběratel měl odznaky, které v již zařazené skupině chybí, může se s autorem dohodnout na způsobu jejich zařazení do katalogu.
Tesla - servis, 3.12.2017
Autor. Z.Vaníček, ČR. Firma TESLA se postupně rozrostla do několika desítek pobočných závodů, z nichž většina si nechávala vydávat své vlastní propagační odznaky. Odznaky neměly žádné kódové označení, podle kterého by se daly systematicky roztřídit. Proto nezbývá, než takový jednoduchý systém vytvořit. Katalog odznaků TESLA bude patrně dlouhodobě doplňován, což výše uvedený systém neomezeně umožňuje. Autor má sbírku několika set odznaků, které budou postupně do katalogu zařazovány v ucelených skupinách podle jednotlivých závodů. Pokud by některý sběratel měl odznaky, které v již zařazené skupině chybí, může se s autorem dohodnout na způsobu jejich zařazení do katalogu.
Sumárny prehľad na farebné značenie odporov a kondenzátorov, rôzne metódy, aj zahraničné súčiastky. Zdroj: Rádiotechnická príručka