S.F.R.T. - H612 A3P, Radiomatic - renovácia autorádia

Toto autorádio je zaujímavé tým, že v nf výkonovej časti používa dva výkonové tranzistory, v push-pull zapojení, budené cez budiaci transformátor.
Schému sa nepodarilo nájsť presne na tento typ, ale najbližšie je tomu táto schíéma: https://www.radiomuseum.org/r/radiomatic_a_3_pa3.html

Vf časť je zapojená z klasickej zostavy elektróniek s touto funkciou:
  • ECH83 (H časť - vf predzosilňovač, C - časť - nf predzosilňovač)
  • ECH83 (C časť oscilátor, H časť - mixér)
  • EBF83 (F časť - mf zosilňovač, B - detektor/AVC)
  • EF89 (budič nf budiaceho tranformátora?)

V rádiou sme však našli okrem dvoh výkonových nf tranzistorov, aj jeden menší tranzistor (na fotografii nižšie označený žltou šípkou), ale nepodarilo sa zistiť jeho funkciu, v prospekte sa píše že "driver" - budič nf?

Ďalšia vec, ktorá je veľmi zaujímavá: v rádiu nie je žiadny menič na anódové napätie, zo schémy vyplýva, že priamo napájanie 6-12 V je použité aj ako anódové napätie/resp. na tieniacich mriežkach.
Princíp je popísaný v tomto rozsiahlom dokumente: https://www.junkbox.com/electronics/lowvoltagetubes.shtml.
Elektrónky boli špeciálne vyvinuté na tento účel, niektoré v zapojení (v tomto prípade budiaca posledná elektrónky), má na g1 pozitívne napätie 6/12V a nf signál ju budí cez g2.
Veľký výkon pri tak nízkom napätí sa nedá dosiahnúť, preto je koncový stupeň v tranzistorovom push-pull zapojení.

Na obrázku je zakreslený aj konektor, ktorý treba prepojiť, aby rádio fungovalo.

Predvoľba staníc a frekvencií je štandardná, ako pri všetkých francúzkych rádiách z tejto doby.
  • DV, DV1: rozsah 150 - 275 kHz (pri DV1 sa automaticky naladí 240 kHz, asi nejaká vtedajšia Francúzka stanica)
  • SV, SV1: rozsah 500 - 1600 kHz (pri SV1 sa automaticky naladí 1500kHz)
  • KV: 5,95 - 6,38 MHz (po stlačení sa naladí ako prvá frekvencia 6 MHz (50m)

Nasleduje fotoalbum. Oprava bola pomerne jednoduchá, vymenilo sa asi 6 elektrolytických kondenzátorov, 4 prasknuté zvitkové kondenzátory, potenciometre sa prečistili, rovnako sa prečistila a premazala ladiaca mechanická časť. Kryty skrinky sa prelakovali.

Fotografie som uploadolval aj na server: https://www.radiomuseum.org/r/radiomatic_h612_a3p.html , kde nájdete ďalšie prospekty a informácie.


Dokumenty :: Autorádiá
Vytvorené: 3.10.2021