Help a Referencie

Upozornenie pre návštevníkov: Doplňujte len informácie, ktoré sú autorsky originálne (nie také, ktoré sú napr. stiahnuté/skopírované z iných webov, alebo naskenované z knihy, ktorá je autorsky chránená). Spracúvajte a publikujte len materiál, ktorý nie je autorsky chránený alebo ku ktorému vlastníte autorské práva. Za publikovaný obsah zodpovedá užívateľ stránok www.radiohistoria.sk, ktorý tento materiál uložil na stránky www.radiohistoria.sk, alebo dal súhlas na jeho publikovanie. Informácie neetického a nevhodného obsahu budú bez súhlasu účastníka z databáz vymazané. Ak máte vedomosti o porušovaní autorských práv pri niektorom materiály, tak zašlite upozornenie na admin@radiohistoria.sk spolu s preukázaním tejto skutočnosti, obsah bude neodkladne vymazaný.

Súbory uložené na serveri www.radiohistoria.sk sú chápané ako čiastočná rozmnoženina originálnych dokumentov a v zmysle autorského zákoná slúžia len pre osobnú potrebu účastníka - užívateľa (fyzickej osoby) a to na účel, ktorý nie je priamo ani nepriamo obchodný. Prihlásením sa na stránku www.radiohistoria.sk a stiahnutie súboru je interpretovaný ako súhlas prihláseného uživateľa s tým, že súbor využije len pre svoju osobnú potrebu. Súbory a dokumenty slúžia na vyučovací účel, pre štúdium histórie rádiotechniky a štúdium funkcií rádio zariadení.

Textové popisy a fotografie pri rádiách, ak nie je uvedený autor spracovali a poskytli: Viktor Cingel, SR, Marian Laco, SR, Miloš Endler, ČR

Ako skenovať?
Vďaka všetkým, čo prispeli a prispievajú svojimi článkami.
Detailný popis spracovania obrázkov a dokumentov nájdete na tejto linke.
V stručnosti, prax ukazuje, že najlepšej kvality pre skenovanie sa dosiahne pri týchto nastaveniach skenera:
- Čiernobiele - formát TIFF s kompresiou G4, DPI 200 alebo 300.
- Fareb - formát JPG, DPI 200


RadioHistoria.sk je interaktívny katalóg. Tu sú pomôcky, ako so serverom pracovať:

Ako vyhľadávať v databáze
Vľavo hore na stránke mate políčko Hľadať, do ktorého napíšte ľubovoľný text a kliknite na lupu vpravo.
Po stlačení Lupy, zobrazia sa všetky informácie, ktoré obsahujú hľadané slovo alebo vetu.

Nepouživajte diakritiku, napr. pre hľadanie slova Chorál stačí napísať Choral

Pri hľadaní sa dajú použiť aj tieto triky:

    Ak zadáte za slovom hviezdičku, napr. zadáte 30* - vyhľadá všetky informácie, ktoré obsahujú ľubovoľné slovo začínajúce 30... čiže nájde napr. všetky Talismany, nakoľko v ich zázname je slovo 305U, 306U, 307U, 308U a pod. Hviezdička teda znamená „ľubovoľný reťazec“

    Ak použijete medzi dvomi hľadanými slovami kľúč and, napr. napíšete Tesla and Kottek – nájde také informácie, ktoré obsahujú súčasne slovo Tesla a aj Kottek. and teda znamená „súčasne“.

    Podobne je to aj s kľúčom or, ak zadáte Tesla or Kottek znamená, že sa nájdu všetky záznamy so slovom Tesla alebo informácie so slovom Kottek alebo kde sú obidve slová.
Pod vyhľadávacou lištou sa nachádza voľba, ktorú keď zvolíte tak sa prehľadávajú len dokumenty vo vzbratej sekcii, napr. v sekcii Výrobcovia alebo len v sekcii Katalóg a pod.

Ako zadať nové radio vyrábané daným výrobcom
Existujú dva spôsoby:
1. Nájdite výrobcu, otvorte ho a na stránke vpravo hore mate funkciu Doplniť model, alebo
2. Choďte v menu do Katalógu a po zobrazení katalógu máte hore vpravo linku Pridaj model.
V každom prípade sa zobrazí formulár Katalóg/Model kde nájdete rad políčok na vyplnenie. Dôležité sú tieto políčka:

Názov a Výrobca – vpravo od políčok je zobrazený príklad vyplnenia.
Obrázky sa vkladajú tak že sa doplní obrázok JPEG, doporučujem veľkosť cca 1200x600 pixlov, JPEG kvalita okolo 50 percent, true color. Obrázok má potom veľkosť cca 200 kB.
Obrázky vložíte cez tlačítko Prehľadávať...

Katalóg - Osadenie
Osadenie obsahuje zoznam aktívnych prvkov v rádiu, napr. elektróniek, tranzistorov a pod.
Doporučený formát (aby sa pekne zobrazovalo v databáze) je použiť tieto pravidlá:
1. Použiť veľké písmená, napr. UCH21, namiesto Uch
2. Oddeliť typy čiarkou, napr. UCH21,UBL21
3. Ak je viac rovnakých typov, tak za typom dať x a číslo opakovania, napr. UCH21 x 2
4. Doporučené je zoradiť typy tak ako sú zoradené v rádii, od vstupu na výstup a potom zdroj.

Ako doplniť informácie o rádiu
Ak už radio existuje v katalógu ale popis alebo foto nie je dostatočné, môžete ľahko doplniť už existujúci záznam.
Pri zobrazení rádia v katalógu, vpravo hore je linka Doplň info, potom môžete informácie a fotografie doplniť. Po prezretí a kontrole sú informácie na serveri publikované (môže trvať 1-2 dni)

Ako poslať nový dokument na server
V sekcii Dokumenty sa budú publikovať zaujímavé články, autorsky originálne, resp. s citáciou na autora a zdroj. Článok pošlete adminitrátorovi web servera cez email, linka Pošlite dokument je v menu Dokumenty a potom vpravo hore. Po kontrole dokumentu, bude dokument publikovaný vo vhodnej sekcii.

Ako doplňovať výrobcu
1. Kliknite na menu Výrobcovia
2. Skontrolujte, či daný alebo podobný výrobca neexistuje
3. Ak nie, tak vpravo hore je linka Pridať výrobcu
4. Zobrazí sa formulár, do ktorého vložité potrebné údaje.
5. Logo nech je obrázok cca 200x200 pixlov.
6. Po kontrole na serveri je výrobca uvedený v zozname (kontrola môže trvať 1-2 dni)

Tipy a triky
Ak chcete vložiť obrázok, tak do textu vpíšte HTML linku na obrázok, ktorý máte niekde uložený na web serveri, (u seba, u providera a pod). Napríklad napíšte <a href="http://www.server.sk/obrazok.jpg"> Pozri foto</a>. Po takomto príkaze vo vašom príspevku bude zobrazený text Pozri foto a za touto linkou bude váš obrázok. Za úschovu obrázku ste ale zodpovedný Vy.Dokumenty :: > Help
Vytvorené: 8.1.2005