Odborná knižnica rádio zberateľa, reštaurátora a opravára

Praktický sprievodca pri hľadaní odbornej literatúry, ktorý môže pomocť pri reštaurovaní, zbieraní a opravách historických rádioprijímačov. Pokiaľ máte tip na ďalšiu vhodnú literatúru, tak pošlite malý sken prednej strany (obalu), obsahu a popis vydavateľa. Vhodná je prípadne ďalšia referencia, kde sa dá kniha zakúpiť.


1. Reštaurovanie a opravy drevených skriniekRestaurování nábytku

Autor: Harald Miles
Vydavateľ: Falken Verlag, Nemecko (REBO Productions CZ s.r.o., 2002)

Stručný obsah:
Reštaurovanie dyhových povrchov, morenie, lakovanie
Techniky šelakovania, šelaky - podrobný foto sprievodca
Mechanické postupy na opravu drevených častí
Veľmi dobre spracovaná príručka pre amatérskeho reštaurátora.
80 strán a veľa ukážkových fotiek


Starožitnosti. Ošetřování a opravy

Autor: Albert Jackson, David Day
Vydavateľ: A Dorling Kindersley Book, (Slovart s.r.o. 1994)

Stručný obsah:
Postupy reštaurovania pre rôzne materiály
Sklo, meramika, drevo, kov, kameň,...
Reštaurovanie nábytku pomerne detailne spracované
Postupy pre reštaurovanie hodín, kníh, zbraní a pod.
Značky a signatúry
Materiály a pomôcky

2. Rádiokatalógy a cenníky pre zberateľovRadio Katalog - Band I

Autor: Ernst Erb
Vydavateľ: M+K Computer Verlag AG, 1998

Stručný obsah:
Podrobný katalóg rádií vyrábaných v Nemecku
Technické údaje o takmer 8000 rádiách
Fotogafie a dobové vyobrazenia
Vynikajúca orientácia


Radio Katalog - Band II

Autor: Ernst Erb
Vydavateľ: Verlag fur Technik und Handwerk, 2006

Stručný obsah:
Podrobný katalóg rádií vyrábaných v Rakúsku, Švajčiarsku a Nemecku (menší výrobcovia)
Fotogafie a dobové vyobrazenia
Vynikajúca orientácia

3. Schémy a servisné návodyČeskoslovenské prijímače

Autor: Ing. M.Baudyš
Vydavateľ: Elektrotechnický svaz Československý, 1946-1948

Stručný obsah:
Bez tejto knihy niet zberateľa rádií v Čechách a na Slovensku
Schémy rádií predvojnových a do roku 1945 vyrábaných na území ČSR
Bezdra, Sigma, Empo, ....
(na obrázku nie je pôvodný obal knihy)


Československé rozhlasové a televízní prijímače (neskôr aj zosilňovače)
Časť: I. - II. - III. - IV.

Autor: Eduard Kottek
Vydavateľ: SNTL, Praha, 1964 až 1975

Stručný obsah:
Zbierka schém a stručných návodov na nastavenie rádií z produkcie Tesla n.p.
Rádia sú delené chronologicky podľa času a podľa veľkosti
Neskôr pribudli aj televízory, zosilňovače
V IV. diely je podrobný rejstrík schém
(kniha mala papierový obal)


Empfanger Schaltungen der Radioindustrie

Autor: Heinz Lange, Heinz K. Nowisch
Vydavateľ: Fachbuchverlag gmbh Leipzig, 1953

Stručný obsah:
Kolekcia 9 kníh - Band I až IX - schémy prijímačov vyrábaných v Nemecku
Band X a XI - schémy od Rakúskych výrobcov


Schaltungen der Funkindustrie

Autor: Heinz Lange
Vydavateľ: Fachbuchverlag gmbh Leipzig, 1959

Stručný obsah:
Kolekcia niekoľkých kníh, veľmi podrobné katalógy schém nemeckých výrobcov
Viac výrobcov a schém ako vo vyššie uvedenej sérii

4. Opravy elektrónkových prijímačovABC opravy rádioprijímačov

Autor: W.Trusz
Vydavateľ: Alfa, Bratislava, (1963, 1968, 1973)

Stručný obsah:
Meracie prístroje a popisy merania v rádioprijímačoch
Vlastnosti rádioprijímačov
Hľadanie a odtraňovanie porúch
Popis metód je vedený viac ilustratívne ako odborne


Příručka pro opravy přijímačů

Autor: W.W.Diefenbach
Vydavateľ: SNTL, 1961 (z nemeckého originálu)

Stručný obsah:
Jedna z najkvalitnejších kníh pre oblasť opravy a servisovania prijímačov
Detailné popisy obvodov prijímačov, takmer pre všetky varianty
Krok po kroku popis merania a hľadania chyby
Vady a opravy antén
Opravy gramofónov a magnetofónov.


Opravy rozhlasových přijímů

Autor: V.Černý-N.Čuchna-F.Michálek
Vydavateľ: SNTL, 1970

Stručný obsah:
Prehľad potrebných prístrojov pre opravy
Opis obvodov a určenie miesta závady
Opravy batériových a automobilových prijímačov
Deatilne zlaďovacie postupy niektorých prijímačov
Ladenie a opravy VKV prijímačov
Tabuľky


Opravy rozhlasových přijímaču

Autor: F.Kašpar, lektor Z.Tuček
Vydavateľ: SNTL, 1957

Stručný obsah:
Popis rádiosúčiastok a ich závady
Postup hľadania vád v prijímačoch
Úpravy rozhlasových prijímačov
Výstupná kontrola po oprave


Poruchy rádioprijímačov a ich odstránenie

Autor: Bernhard Pabst
Vydavateľ: VEB Verlag Technik Berlin,1967 (Alfa 1967, 72)

Stručný obsah:
Detailný popis všetkých vzorových zapojení v rádiu a popis hľadania porúch v zdroji, vf, mf, nf.
Zlaďovanie AM a FM prijímačov, detailné postupy, krok za krokom
VF a MF merania v AM a FM prijímačoch
Prehľad najčastejších vád
Obvyklé hodnoty súčiastok
Meracie prístroje
Opravy tranzistorových prijímačov
Drobnosti z opravárenskej práce


Zahraniční rozhlasové a televízní přijímače

Autor: K.Hodinár - M.Studičný
Vydavateľ: SNTL, Praha, 1969

Stručný obsah:
Rozhlasové prijímače (Japonsko, NDR, Bulharsko, Maďarsko, Juhoslávia)
Televízne prijímače (aj SSSR)
Tabuľky porovnanie sovietskych a európskych elektróniek
Schémy dovážaných prijímačov do ČSSR


Slaďování superhetu

Autor: Zdeněk Tuček
Vydavateľ: SNTL, Praha, 1953

Stručný obsah:
Teoretické základy a výpočty všetkých známych typov superhetov
Prehliadka prístojov na meranie superhetov
Opravy superhetov
Tabuľky

5. Katalógy elektróniekPřehled elektronek

Autor: Zdeněk Brudna, Josef Poustka
Vydavateľ: SNTL, 1956

Stručný obsah:
Najpodrobnejší katalóg, ktorý kedy na našom území existoval
Typové označovania elektróniek jednotlivými výrobcami
Prevodové tabuľky
Technické parametre
Zapojenia pätíc


Katalog elektronek

Vydavateľ: Tesla Rožnov, n.p. - rôzne verzie od r.1961 až do 1984

Stručný obsah:
Podľa sortimentu vyrábaného v jednotlivých rokoch, katalóg obsahuje:
- Elektrónky prijímacie, parametre, pätice a pod.
- Polovodiče
- Obrazovky
- Špeciálne elektrónky,
- Porovnávacie tabuľky


Katalog elektronek

Autor: Vítěslav Stříž
Vydavateľ: SNTL, 1965

Stručný obsah:
Najlepší miniatúrny katalóg elektróniek
Európske, americké, ruské elektrónky
Elektrické parametre, päticeRohren Taschen Buch

Autor: Herausgeber W. Beier
Vydavateľ: Fachbuchverlag Leipzig, 1954 (rôzne verzie, i s čiernym obalom)

Stručný obsah:
Podrobný katalóg zahraničných elektróniek, Primárne orientovaný na Telefunken elektrónky
Prevodová tabuľka


Československé miniaturní elektronky - I. - II. - III.

Autor: J.Zuzánek - J.Deutsch
Vydavateľ: SNTL, 1959

Stručný obsah:
V troch dieloch spracované charakteristiky miniatúrnych elektróniek
Heptálové, Oktálové, Televízne
Charakteristiky a vzorové zapojenia.


Náhradní elektronky, Porovnávací tabulky

Autor: Sláva Nečásek
Vydavatel: Pražský obchod potřebami pro domácnost
(od roku 1946 mnoho vydání, první ještě u firmy Fusek, toto je někdy z padesátých let)

Stručný obsah:
Volba náhradních elektronek
Změny při náhradě elektronek
Některé příklady náhrad elektronek a nutné výpočty.Příručka pro nahrazování elektronek

Autor: ELEKTRA
Vydavatel: Krušnohorské tiskárny n.p. Děčín cca 1950

Stručný obsah:
Přehled technických dat při nahrazování elektronek
Všeobecná hlediska
Objímky
Řešení pomocných obvodů
Tabulky pro náhrady elektronek.

6. Opravy tranzistorových prijímačovOpravy tranzistorových rádiopřijímačov

Autor: B.Pabst
Vydavateľ: Alfa Bratislava, 1970

Stručný obsah:
Asi najlepšia kniha o opravách tranzistorákov (podobne ako tá o elektrónkových rádiách)
Všeobecné merania v tranzistorových prijímačoch
Hľadanie chýb v rádiách
VF a NF merania
Neutralizácie mf stupňov
Prehľa najčastejších chýb
Tabuľky, schémy a príklady


Amatérska oprava tranzistorového přijímače

Autor: K.Novák
Vydavateľ: SNTL,1975

Stručný obsah:
Vybavenie dielne amatéra
Základné vlastnosti prijímačov
Merania
Postupy pri hľadaní závady
Prehľad rôznych postupov
Vad a opravy súčiastok
Zlaďovanie prijímačov


Zisťovanie a odstraňovanie porúch v tranzistorových prijímačoch

Autor: Heinz Lummer
Vydavateľ: Slovenské vydavateľstvo technickej literatúry, 1968

Stručný obsah:
Niečo o tranzistoroch
NF zosilňovač
Určenie chýb meraním napätí
Merania prúdu
Chyby prijímačov so záporným pólom na kostre
Chyby tranzistorov, výmena
Zahraničné tranzistory
Oscilátory a VKV
Feritové antúny
Spätná väzba, neutralizácia
Určovanie chýb, multivibrátorom, osciloskopom
Dobré rady
Opravy tranzistorových přijímačů

Autor: Jiří Drábek
Vydavatel: SNTL Praha 1962

Stručný obsah:
Tranzistory a plošné spoje
Dílna pro opravy
Postup při opravách
Náhrady tranzistorů
Měření přijímačů
Vady přijímačů


Navrhování obvodů tranzistorových přijímačů

Autor: Bohumil Sieber, Jiří Drábek
Vydavatel: SNTL Praha 1967

Stručný obsah:
Zjednodušený popis návrhu jednotlivých částí přijímače,
Nastavování a ladění obvodů,
Měření na přijímačích.

7. VKV technika pre zberateľov a opravárovStavíme jednoduché přiíjímače VKV

Autor: Jan Klabal
Vydavateľ: Naše vojsko, Svazarm. 1988

Stručný obsah:
Teória LC, základ elektroniky
Prijímače AM
Zapojenie typických obvodov FM (vstup, mf, dekodér,...)
Nízkofrekvečné zosilňovače
Praktické schémy a plošné spoje


Přijímače a adaptory pro vkv

Autor: J.Borovička
Vydavateľ: SNTL, 1967

Stručný obsah:
Antény
Požiadavky na prijímače pre kmitočtovú moduláciu
Stereofonny rozhlas
Konštrukcia prijímačov pre vkv
Adaptory pre OIRT, návody na stavbu

8. Opravy televíznych prijímačovDiagnostika a servis farebných televízorov

Autor: O.Netušil
Vydavateľ: Alfa, Bratislava, 1989

Stručný obsah:
Kniha vyšla v dvoch vydaniach
Detailne popisuje činnosť obvodov FTV
Podrobne ropísané jednotlivé chyby v FTV, spôsoby diagnostikovania
Príklady: Rubín C202, Color ST110, Color Oravan
Popis používaných integrovaných obvodov v FTV


Rádce televizního opraváře

Autor: M.Český - J.Vodrážka
Vydavateľ: SNTL, Praha, od 1963 do 1973

Stručný obsah:
Kniha vyšla v troch vydaniach
Televízory pre čiernobiely príjam
Televízory pre farebný príjem
Príslušenstvo a pomôcky
Táto kniha je "bibliou" opravára TV
Schémy niektorých televízorov


Amatérska televisní příručka

Autor: A.Lavante, F.Smolík
Vydavateľ: Naše Vojsko


Příručka techniky televizního příjmu a příjmu na VKV

Autor: Heinz Richter
Vydavateľ: SNTL, Praha, 1965

Stručný obsah:
Veľmi kvalitná a obsažná kniha o VKV technikách
Technika VKV a širokopásmových obvodov
Televízna technika, obvody, normy
Popis obvodov v TV
Teoretické podklady

9. Opravy iných nf zariadení (gramofóny, magnetofóny, zosilňovače)Magnetofóny I. a II.

Autor: J.Bozděch a kolektív
Vydavateľ: SNTL,1974

Stručný obsah:
Dva diely schém pre orpavárov magnetofónov
Tesla magnetofóny
Zahraničné magnetofóny
Prehľad používaných pások
(kniha mala papierový obal)


Magnetofony, jejich údržba a měření

Autor: A.Hofmans
Vydavateľ: SNTL,1982

Stručný obsah:
Princípy magnetofónov a záznamu
Obvody magnetofónov
Potlačenie šumu
Merania a nastavovania
Normy ČSN
Technické parametre mnohých zahraničných magnetofónov

10. Rádiotechnické príručky (meranie, teória a pod.)Příručka rádiotechnické praxe

Autor: Kolektív
Vydavateľ: Naše vojsko, 1959

Stručný obsah:
Dielenská prax
Súčiastky v rádiotechnike
Konštrukcie rádiotechnických prístrojov
Meranie a meracie prístroje
Antény
...
Veľmi dobrá pomôcka pre zopakovanie si mnohých praktických postupov


Merania v rádiotechnike

Autor: B.Kleskeň
Vydavateľ: Slovenské vydavateľstvo technickej literatúry, Bratislava,1963

Stručný obsah:
Merania vf prúdov
Merania napätia
Merania výkonu
Merania obvodov pri vf
Merania frekvencií
Oscilograf
Merania elektróniek
...


Radiotechnika do kapsy

Autor: Sláva Nečásek
Vydavateľ: SNTL, 1972

Stručný obsah:
Rýchla orientácia v vzorcoch a výpočtov v rádiotechnike
Veľmi dobrá príručka
Výpočty jednoduchých obvodov
Veľa užitočných tabuliek


Praktická škola radiotechniky

Autor: Miroslav Pacák
Vydavatel: ORBIS Praha 1943

Stručný obsah:
Podrobný výklad zapojení a
Popis stavby přístrojů od krystalky po superhet.
Chyby v přístrojích a popis měření na přístrojích..

11. Knihy o historickej rádiotechnike a rozhlasePrvních deset let československého rozhlasu

Autor: A.J.Patzaková
Vydavateľ: Nájkladem Radiojournalu, 1935

Stručný obsah:
Jak se zaínalo
Tvořil se program
Nové vysílací stanice v Praze
Programové vedení
Statistiky a grafy
...


Když rádio bylo mladé

Autor: Viktor Křížek
Vydavateľ: ELLI Print, 2004

Stručný obsah:
Ako sa narodilo rádio
Detektory
Bezdrôtová telegrafia
Elektrónové lampy
Rozhlas
Radiopriemysel
Kryštálky
Rádioamatéri
Krátke vlny


Když rádio měnilo svět

Autor: Viktor Křížek OK1XW
Vydavateľ: ELLI PRINT 2007

Stručný obsah:
Proměny telegrafu
Bezdrátová telegrafie
Telegrafní klíče
Jozef Murgaš
Od sluchátek k reproduktoru
Televize
Rádio v armádě a ve válce
Radioamatéři poválečných let
Inkuranty


Tesla Bratislava: Vypnuté, zapnuté, zabudnuté?

Autor: Ondrej Eliáš, Ladislav Klíma
Vydavateľ: Slovenské centrum Designu, 2011

Stručný obsah:
História n.p. Tesla Bratislava
Tesla Bratislava v kontexe doby
Dizajnérske oddelenie
Ako vznikol prvý rozhlasový prijímač
Rozhovory s disajnérmi
Exponáty
Teslácke memoáre

Autor: Ján Trungel
Vydavateľ: ÚVTIP Nitra, 2005

Stručný obsah:
Organizačná štruktúra Tesla Vráble, jej história
Obchodné aktivity Tesla Vráble
Výrobný program
Sortiment
Služobné cesty
Významné udalosti
Zahraničné trhy
Pracovali v Tesle VrábeInovácie Tesla Vráble

Autor: Ján Trungel, Peter Hradňanský, Ján Hruškovič, Teodor Šabík
Vydavateľ: Garmond Nitra, 2013

Stručný obsah:
História
Rozhlasové ústredne
Zosilňovače
Reproduktorové sústavy
Ultrazvuk
Rádioprijímač Doris a hudobné skrine
...
Výskumné vývojová základňa
...


Radio Chronik

Autor: Gunter F. Abele
Vydavateľ: Fusslin Verlag, 2003

Stručný obsah:
Kniha je v nemeckom jazyku. V dvoch kapitolách dokumentuje výrobu rádií v rokoch 1945-1950, a 1950-1990.
Obsahuje stručný popis sortimentu asi stovky firiem v Nemecku a východnom Nemecku.
V obrazovej prílohe sú aj autorádiá.


Historische Radios, Band I-V

Autor: Gunter F. Abele
Vydavateľ: Fusslin Verlag, 1999

Stručný obsah:
Táto séria kníh - Band I až Band V - bola vydaná v r.1999.
Ide o pomerne rozsiahle dielo, v nemčine, ktoré dôkladne dokumentuje výrobu, vývoj ako i históriu rádií v Nemecku,
východnom Nemecku a v Rakúsku. Knihy sú zostavené tak, že každému výrobcovi je posktnutý priestor cca 2-5 strán,
kde sa dokumentujú výrazné modely daného výrobcu, krátky popis, či zaujímavosť a nechýba ani stručná orientačná hodnota (v DM),
za aké sa takýto model na aukčných trhoch pohyboval v rokoch okolo vydania kníh.

V samostatných častiach sa autor venuje vývoju elektrónkových radov, dokumentuje amatérske pokusy z oblasti rádiotechniky a samozrejme dôkladne dokumentuje históriu výrobcov.


Radio Manufacturers of the 1920's, Vol.1,2,3

Autor: Alan Douglas
Vydavateľ: Sonoran Publishing, LLC

Stručný obsah:
Kolekcia 3 kníh, podrobný katalóg všetkých výrobcov USA v 20-tych rokoch.
Základná publikácia pre zberateľov najstarších amerických rádií s množstvom fotografií a dobových reklám.
Vol. 1 A-C Dayton až J.B. Fergusson
Vol. 2 Freed-Eisemann až Priess
Vol. 3 RCA až Zenith

12. Knihy o vojenskej rádiotechnikeHistorie spojovacího vojska

Autor: Michal Burian, Jiří Rýč
Vydavateľ: Ministerstvo obrany - nepredajné

Stručný obsah:
Prvá svetová vojna
Budovanie telegrafného vojska
Druhá svetová vojna
Spojovacie vojská a prístroje v rokoch od 1945 do 2007
Množstvo ilustračných fotografií prístrojov

13. SlovníkySlovník radioamatéra

Autor: S.E.Chajkin
Vydavateľ: Naše vojsko, 1954

Stručný obsah:
Kvalitný náučný a výkladový slovník o elektronike, súčiastkach
Doplnené malými príkladmi, schémami a náčrtkami
Prevodné tabuľky a konštanty


Anglicko ruský rádiotechnický slovník

Autor: L.P.German Prosporova - N.I. Vinogradova
Vydavateľ: Fizmatgiz, Moskva, 1960

Stručný obsah:
Anglicko ruský slovník
Písaný v azbuke

Dokumenty :: Knihy a časopisy, Dokumenty :: Poradenstvo
Vytvorené: 23.2.2010