INOVÁCIE - TESLA VRÁBLE - kniha o výrobnom sortimente Tesla Vráble, n.p.

Dávame Vám do pozornosti ojedinelú publikáciu, ktorá vznikla ako dielo spoluautorov, bývalých pracovníkov Tesly Vráble, n.p.

INOVÁCIE - TESLA VRÁBLE
Autori: Ján Trungel, Peter Hradňanský, Ján Hruškovič, Teodor Šabík
Vydavateľstvo a tlač: Garmond Nitra

Autori v tejto 170 stranovej publikácii spracovali celý sortiment vývoja a výroby v podniku Tesla Vráble, n.p.

Dočítate sa v nej o bohatej histórii podniku, jeho vývojových a výrobných iniciatívach, obchode, ale najmä o výrobnom sortimente. Chronologicky je tu zoradený výrobný sortiment 506 výrobkov, delený na rozhlasové ústredne, zosilňovače, reproduktory, ako aj rôzne iné špeciálne výrobky, určené na vývoz.

Je to unikátne dielo, najmä ak uvážime, že autori nemali možnosť čerpať z nijakého dochovaného archívu. V knihe sú zhmotnené spomienky bývalých pracovníkov, detailný rešerš dobovej dokumentácie ako aj iné dobové pramene. Knihu doporučujeme všetkým zberateľom historickej techniky, technikom ale aj pracovníkom venujúcich sa mapovaniu histórie o technike na Slovensku.

Viac informácii o dostupnosti knihy na adrese jantrungel@gmail.com


   Knihu INOVÁCIE TESLA VRÁBLE si môžete zakúpiť, objednať na adrese:

   Ján Trungel,
   obec Tajná č. 112
   PSČ 952 01 Vráble (Slovensko)

   E-mail: jantrungel@gmail.com

   Cena 15 € (vo Vrábľoch na vrátnici Mestského úradu)
   Do SR je cena s poštovným 17 €, do ČR s poštovným je cena € eur.
   Dobierka do SR 18,20 €, do ČR 22 €.


   Úhradu realizujte poštovou poukážkou alebo poukázaním na
   účet číslo 2344431030/5600 banka DEXIA, pobočka Vráble.

   V texte pre prijímateľa uveďte svoje meno.


Krst knihy sa konal 25.7.2013 za účasti primátora mesta Vráble, pána Ing. Tibora Tótha v priestoroch Archívu vín vo Vrábľoch a takmer stovky bývalých zamestnacov podniku Tesla Vráble.


Viac o knihe nájdete v Obsahu knihy na konci tejto krátkej recenzie.


Obsah

Báseň Čriepky
Úvod
História

Rozhlasové ústredne
- I. generácie
- II. generácie
- III. generácie
- IV. generácie
- Malé rozhlasové ústredne
- Drôtového rozhlasu
- Osobitného určenia
- Špecifického určenia

Zosilňovače
- Stereo
- Komplety pre diskotéky
- Metronóm zostavy
- Špecifického určenia

Reproduktorové sústavy

Ultrazvuk
Rádioprijímač Doris a hudobné skrine
Vyučovacia technika
Systém Camac
Dozimetrické prístroje
Prístroje AKNT
Autoelektronika + konštrukčné prvky.
Elektronické meracie prístroje
Jednoúčelové stroje
Výrobky špeciálneho charakteru

Výskumné vývojová základňa
Spolupráca s výskumnými ústavmi
Investičná výstavba
Štatistika
Propagácia
Vedecko technická spolupráca školy a fabriky
Technicko-obchodná spolupráca dvoch sesterských podnikov Tesla

Záver
Slovo úplne na záver
Poďakovanie
Použitá literatúra
Register výrobkov
Príhovor primátora mesta Vráble
Báseň Prežijeme

Kompletnú databázu schém a servisných návodov nájdete na tejto linke

Dokumenty :: Firmy a osobnosti, Dokumenty :: Knihy a časopisy
Vytvorené: 29.7.2013