TELEVÍZNE PRIJÍMAČE TYPOVÉHO RADU ORAVA 130

Letáčik Tesla 1969. Stručný popis televíznych prijímačov, ako ich nájdete v katalógu

Televízne prijímače vyrábané národným podnikom TESLA ORAVA v roku 1969 patria k dvom typovým radom. Ďalším pokračovaním už v minulom roku vyrábaného typového radu Oliver sú prijímače KAROLÍNA, ORAVA 128, ORAVA 129, ORAVA 219 a ORAVA 222. Nový typový rad ORAVA 130, ktorý sa začne vyrábať v druhom polroku 1969, bude predstavovaný prijímačmi ORAVA 131 a ORAVA 132.

TELEVÍZNE PRIJÍMAČE typového radu OLIVER

Podľa velkosti obrazovky môžeme ich rozdeliť do dvoch skupín. Obrazovku s uhlopriečkou 47 cm majú prijímače: KAROLÍNA, ORAVA 128 a ORAVA 129. Väčšia obrazovka s uhlopriečkou 59 cm je u prijímačov ORAVA 219 a ORAVA 222.

Okrem vzhľadovej stránky líšia sa jednotlivé prijímače kanálovými voličmi. Karolína je osadená plynulé preladiteľným kanálovým voličom pre VHF pásmo (I, II. a III. televízne pásmo). Kanálový volič klasického prevedenia majú prijímače ORAVA 128, ORAVA 129, ORAVA 219.

ORAVA 222 je prvým prijímačom československej výroby, ktorý má okrem plynulé preladiteľného voliča pre VHF pásmo aj kanálový volič pre UHF pásmo (IV. a V. televízne pásmo).

Nové konštrukčné riešenie skrine — zvarované a šikmo uložené výklopné chassis — všetky obvody prijímača na jednej tlačenej doske — nosný rám, ktorý nesie chassis, obrazovku s maskou i bočník — to sú niektoré novinky prijímačov typového radu Orava 130 po mechanickej stránke. Všetky osvedčené a spoľahlivé obvody prevzali tieto prijímače od typového radu Oliver. Niektoré obvody boli prekonštruované a použité v nich nové druhy elektrónok. V napájacích obvodoch elektrónok sú odpory s tepelnou poistkou. Prijímač Orava 131 je vybavený dvoma celotranzistorovými kanálovými voličmi. Oba sú plynulé preladiteľné. Kanálový volič pre VHF pásmo obsiahne 12 kanálov (č. 1—12), volič pre UHF pásmo obsiahne 49 kanálov (č. 21—69). Obrazovka tohto prijímača je superhranatá s uhlopriečkou 50 cm a vychyľovacím uhlom 114°. Prijímač Orava 132 má klasický kanálový volič pre VHF pásmo a obrazovku s uhlopriečkou 47 cm. Podľa potreby je možné prijímače doplniť kmitajúcim zmiešavacom 5,5—6,5 MHz, pre príjem zvuku u programov vysielaných v CCIR norme, magnetofónovou prípojkou alebo útlmovým článkom.

TESLA ORAVA n. p. Nižná nad Oravou

Materiál dodal: M.Borovička, SR
Dokumenty :: Televízory, Dokumenty :: Tesla - servis
Vytvorené: 16.10.2012