Lumophon - WL43 - reštaurovanie rádia z roku 1931/32

Prístroje firmy Lumophon (fy. Bruckner und Stark, Nurnberg, Nemecko) sa u našich zberateľov nachádzajú zriedkavo, hoci táto firma vyprodukovala v najlepších rokoch aj 400.000 rádií za rok, prevažne na export. Naši zberatelia vlastnia prevažne rádiá z 30. rokov, sú to zaujímavé prístroje, ktoré boli vzhľadom ale aj kvalitou výroby, na špičke vtedajšieho vývoja. V tomto článku sa venujeme rádiu WL43, ktoré sa vyrábalo aj vo verzii GL43. Varianty boli aj belgické Gloria WL43, alebo francúzke 50AH. Tieto varianty si môžete popozerať na www.radiomuseum.org.

Rádio WL43 (číslo nášho prístroja 419327) reprezentuje 3+1 lampovku, s kvalitnou cievkovou súpravou. Táto pozostáva z jednej stacionárnej cievky, delenej na dve sekcie SV a DV, pričom spätnoväzobné vinutie je napevno navinuté a spätná väzba sa riadi kapacitným trimrom (ľavý gombík rádia). K stacionárnym cievkam sa pravým gombíkom prikláňajú anténne cievky, naraz, na jednej oske, čím sa nastavuje väzba antény na ladiace cievky. Detaily konštrukcie cievok sme analyzovali, nakreslili hlavné rozmery a parametre, pokiaľ sa dali, okrem krížovo vinutých cievok.

Audión je konštruovaný pomocou REN904, za ním cez tlmivku a odporovú väzbu nasleduje nf predzosilňovač s REN904. Rovnako ďalej cez odporovú väzbu nasleduje koncová elektronka RES164 (resp. trióda RE134).

Na prednom paneli sú síce označené rozsahy K (Kurz) a L (Lange) ale v skutočnosti ide o SV a DV, ktoré sme namerali v tomto rozsahu: DV (L) = 145 kHz - 490 kHz, SV (K) = 520 kHz - 1,6 MHz. Medzi anténu a anténne cievky sa dala do dvoch zdierok X a Y vložiť odlaďovacia súprava (pozri v závere článku dobový nákres), alebo jednoducho zdierky X a Y premostiť.

Reproduktor bol magnetický kmitací, so 4 pólmi, ten sa však v našom prístroji nezachoval, bol nahradený nejakým menším reproduktorom s pernametným magnetom a výstupným transformátorom (čo možno považovať tiež za svedectvo neskoršej doby, kedy sa časopisy hemžli návodmi pre amatérov ako vylepšiť prijímač vymenením kvalitnejšieho reproduktoru).

Zaujímavá je aj nálepka patentnej firmy Krešl (číslo 300379), čo nasvedčuje, že rádio bolo dovezené na trh Československa.

Renovácia a oprava:
 • vymenili sme sieťovú šnúru a skontrolovali sieťové pripojenia a vypínač,
 • kontrola žeravenia a žiarovkového obvodu
 • po zapnutí prístroja len s usmerňovačkou, kontrola kondenzátorového bloku (na prekvapenie - bez zvodov)
 • vymenili sme dva väzobné kondenzátory, kondenzátor na sekundáre transformátora a kondenzátor v anóde RE134
 • vymente, alebo radšej odstráňte anteor (kondenzátor) do zdierky LA !
 • skontrolované všetky odpory, bez poruchy
 • založené elektrónky a test nf cez gramo zdierky
 • test nasadzovania spätnej väzby, nasadzuje už cca v prvej 1/3 kondenzátora
 • pripojená anténa a bez problémov na SV naladené 3-4 stanice
 • DV potrebovali silnejšiu anténu, hrajú slabšie.
 • skrinka bola prebrúsená a nalakovaná, v ľavom dolnom roku opravená dyha

Nasleduje fotogaléria, kde si môžete pozrieť jednotlivé detaily.


Dokumenty :: Renovácie, Dokumenty :: 30-te roky
Vytvorené: 26.12.2018