Stupnice na rádia - repliky (Replicas of radio scales) - 2.časť

Pri výrobe replík stupníc môžete použiť tlačiareň na transparentnú fóliu alebo výborná metóda, laserom na sklo, je popísaná aj na tejto stránke. Print using a laser printer on a transparent material, or use as a blue print for a laser-to-glass application.

Iné stupnice/Other scales: Stupnice na rádia - 1.časť, Rádia Tesla, Rádia Mikrofona.

Prijímač (Radio model)
Autor stupnice (Author)
Stupnica (Scale)
Hornyphon, W37LS
V.Cingel, SR
Horny37_stupnica.jpg
Palaba SF2
J.Navrátil, ČR
palaba S 2F.pdf
208U-14 Šariš
V.Cingel, SR
208U-Saris-scale.jpg
OMA Radio
J.Jonášek, ČR
Oma stup.jpeg
Hornyphon, Prinz 38
V.Cingel, SR
Stup-Prinz38.jpg
Centrum, Sweden - 773V, var 117
V.Cingel, SR
Centrun.gif S_CENTRUM_773V_117_scale_1.pngS_CENTRUM_773V_117_scale_2.png
Radione, 538U
V.Cingel. SR
Radione538U-stupnica.jpg
Minerva, Cornette
V.Cingel. SR
CornetteStup.jpg
Telefunken, 1345GWK
V.Cingel, SR
Tfk-1345-stup.gif
ETA, Sferik, 620
V.Cingel, SR
ETA-Sferik-stup.jpg
Eumig, 386W 3D
V.Cingel, SR
A_Eumig_386W_scale_left.jpgA_Eumig_386W_scale_right.jpg
Sigma, Rekord
J.Ručka, ČR
SigmaRekord.jpg
Minerva, 386
V.Cingel, SR
Minerva386-stup.jpg
Telefunken, Hymnus
Pozor, vytlačiť inverzne,
zobrazuje sa v zrkadle otočená
V.Cingel, SR
Telefunken-Hymnus-Stup.jpg
Index: Scales, Skála
Dokumenty :: Poradenstvo, Dokumenty :: Stupnice
Vytvorené: 17.7.2016