Mikrofona - repliky stupníc (Microphona)

Iné stupnice/Other scales: Rádia Tesla, Rôzne rádiá...

Prijímač (Radio model)
Autor (Author)
Stupnica (Scale)
Mikrofona, MK203
V.Cingel, SR
Stupnica-MK203.jpg
Mikrofona, MK204
V.Cingel, SR
Stupnica-MK204.jpg
Mikrofona, MK259
(prekreslené)
M.Malý, SR
Mikrofona-MK259.aiMikrofona-MK259.pdf
Mikrofona-MK259-0.aiMikrofona-MK259-0.pdf
Mikrofona, MK259
dve verzie
M.Malý, SR
MK259stup.pdf
Mikrofona, MK202
Zadná stena
P.Vaníček, ČR
MK202-Stup-Drevo.jpg
Mikrofona, MK202
V.Cingel, SR
MK202stup.jpg
Mikrofona, MK305-I Superdual
Jan Ručka, ČR
MK305-1-stupnica.jpg
Mikrofona, MK379
Jan Ručka, ČR
MK379-stupnica.jpg
Mikrofona, MK209 Farida
Jiří Hebký, ČR
MK 209 F.jpgMK 209 Farida.jpg
Mikrofona, MK206/304
Jan Ručka, ČR
stupniceMK206_MK304.jpg
Mikrofona, MK207, Panfon

Jan Ručka, ČR
stupniceMK207.jpg
Mikrofona, MK208

(originálny rozmer 75x214 mm)
Viktor Cingel, SR
Kresba: J.Ručka, ČR
MK208 stupnica.jpg MK208scale.jpg
Mikrofona, MK211

(originálny rozmer 200 x 75 mm)
Jiří Hebký, ČR
MK211stup.jpg MK211stupinv.jpg
Mikrofona, MK304
Viktor Cingel, SR
MK304Stupnica.jpg
Mikrofona, MK309

(originálny rozmer 205 x 125 mm)
Viktor Cingel, SR
MK309 stupnica.jpg
Mikrofona, MK310

(originálny rozmer 130 x 255 mm)
Viktor Cingel, SR
MK310 stupnica.jpg
Mikrofona, MK407

Pavel Kudláč, CZ
MK407 stupnica.jpg
Dokumenty :: Stupnice
Vytvorené: 3.6.2007