Mikrofona - MK202 - popis prístroja

Podľa dostupných prameňov, model rádia Microphona MK202 predstavuje druhý v poradí, ktoré táto firma vyrábala. Preto nález rádia s neporušenými obvodmi a originálnymi súčiastkami vždy poteší. Podľa tohto rádia sme spravili detailný popis, nákres vyhotovenia a odmerali niektoré elektrické parametre. Takýto popis poslúži tým, ktorí toto rádio renovujú a potrebujú presne napodobniť originálne súčiastky.

Na tejto linke nájdete detailný Technický popis rádia.
Sken zadnej steny nájdete na tejto linke.
Sken stupnice a zadnej steny nájdete na tejto linke.

Ďalej sú uvedené fotografie nálezového stavu. Vykonali sme len nevyhnutné úpravy, ktoré zakonzervovali stav rádia po stránke konštrukčnej a maximálne aj po stránke estetickej:
- oprava a doplnenie dýhy na skrinke, napustenie fermežou a jedna vrstva laku,
- náhrada brokátu pred reproduktorom,
- vyčistenie šasí a súčiastok, najväčšie korozie prebrúsené a zľahka premaskované strieborným lakom, podobným originálnemu
- vyčistenie súčiastok, aby sa dali prečítať dobové popisy,
- prispájkovanie odtrhnutých vývodov na miesta kam patria
- nový lak na skorodovaný reproduktor,
- výroba a použitie replík gombíkov s nápisom MK.
- žiadne elektrické oživovanie.Dokumenty :: Renovácie, Dokumenty :: Servisné návody
Vytvorené: 16.11.2015