Pomôcka pre opravu rádií - sledovač signálu

Veľmi často sa najmä začiatočníci, pýtajú, akými základnými prístrojmi sa vybaviť, aby sa dalo rádio primerane preskúšať. Okrem univerzálneho meracieho prístroja, ktorý dnes dostať kúpiť v každom obchode, napr. digitálny multimeter, sa ešte hodí aj merací prístroj na kapacity a indukčnosti (LC meter) a sledovač signálu s generátorom skúšobného signálu. Pokiaľ nevlastníte nejaký profesionálny sledovač, napr. Tesla BM367 alebo BK156, tak s trochou zručností a znalostí, si môže aj začiatočník zostaviť pomerne užitočný prístroj. A stačia mu na to súčiastky hoci aj zo starého rádia alebo televízora, tranzistorového. Alebo sa súčiastky dajú aj kúpiť, alebo použiť nejaké iné hotové moduly (napr. NF zosilňovač s MBA810, ktoré boli montované ako malá doštička do TV prijímačov v 80. rokoch. Ale poďme pekne po poriadku.

Sledovač signálu sa používa na sledovanie nf signálu v jednotlivých nf stupňoch rádia. Ak má aj sledovač aj demodulátor, tak dokaže sledovať aj modulované vf signály. Podstatné je, aby sledovač mal veľký vstupný odpor (aspoň 1M), plynulú reguláciu hlasitosti, aby sa signál dať počuť v reproduktore a aby sa dala nejakým meracím prístrojom merať intenzita signálu. Dobré je, ak ladíte rádio dlhšiu dobu, aby sa reproduktor dal prepnúť do tichého módu a neboli ste ohlušovaný pískaním z reproduktora.

So sledovačom sa často kombinujú aj generátory skúšobného signálu: sinusový, s pomerne presným sínusovým priebehom a potom multivibrátor, s priebehom takmer pravouhlého signálu obsahujúci vysoké harmonické kmitočty (až do MHz), čo sa využíva pri kontrole vf častí. V tomto návode sme spravili ešte jeden vstupný zdroj signálu - FM tuner, ktorý sme zamontovali z nejakého nepoužitého FM rádia (alebo si postavíte nejaký kit zo stavebnice). Takto potom možno pri nastavovaní rádia použiť pekný sínusový signál, hranatý signál s harmonickými a signál klasického hovoreného slova a hudby z rádia. Pri každom signály je dobré mať potenciometer na nastavenie úrovne signálu.

Zdroj na napájanie získate z transformátora, od 12-15 V, dá sa použiť aj klasický malý transformátorček z telefónnych ústrední (24V). V zdroji je použitý usmerňovací mostík napr DB107, alebo štvorica diód (nie sú kritické). Stabilizáciu napätia zabezpečí kompaktný stabilizátor radu 7809. Ak si netrúfate zapojiť sieťový tranformátor a urobiť konštrukciu podľa predpisov pre bezpečnú montáž elektrického zariadenia, tak si v nejakom špecializovanom obchode s elektronikou kúpte hotový zdroj s transformátorom - 9V / 100mA, zaliaty v nejakej bezpečnej plastovej krabičke, radi vám tam poradia. Alebo - použite iba batérie - napr. 2 x 4,5V.

Schémy jednotlivých modulov boli prevzaté z rôznych prameňov [pozri na záver] a boli odskúšané a prispôsobené na hodnoty bežných tranzistorov, ktoré nájdete napr. na doske plošných spojov staršieho televízora, napr. KF506, KC508. a pod. Z metodického pohľadu, nakoľko návod je pre začiatočníkov, uvedieme krátky komentár ku každému modulu.
  • Multivibrátor - dáva signál o rozsahu asi 3V šš, pri použitých súčiastkách s frekvenciou asi 500Hz.
  • Sínusový generátor - dáva signál tiež asi 3V šš, pri použitých súčiastkách s frekvenciou asi 550Hz. V generátore sa použil budiaci transformátorček zo starého telefónneho prístroja. Má potrebné vinutia. Ak je frekvencia vysoká tak laborujte s kondenzátorom M15.
  • Predzosilňovač - tvoria dva tranzistory KC508 (alebo podobné), v tomto zapojení ma vstupný odpor asi 3M, čo je potrebné. Zosilnenie okolo 1. Tranzistory vyberte s bielou značkou, tie majú nejmenší šum.
  • Ako koncový NF zosilňovač sme použili malý kit s UL1481, jeho výkon je asi 2W. Môžete použiť aj spomínaný MBA810, ktorý sa napr montoval do televízorov radu Oravan. Použitie takéhoto modulu je výhodné, lebo je zostavený za pár minút, a určite funguje, nie je náročný na rozsah napájania, 9V je v pohode.
  • Každý modul je odrušený sériovým odporom cca 100 ohmov blokovaný kondenzátorom 20 mikroF v napájaní, tj aby sa cez napájanie neprenášali medzi modulmi nežiadúce nf signály.
  • VF Demodulátor sa poskladal tiež na doštičke plošných spojov a tá sa spolu aj s CINCH konektormi namontovala priamo na predný panel, aby sa na vstupoch neindukoval žiadny brum alebo nežiadúci vf signál.

Montáž bola urobená na univerzálne doštičke plošných spojov, detaily vidno na obrázkoch ďalej. Prístroj sa zmontoval do malej krabičky z hliníkového plechu, na prednej strane sa umiestnili zdierky, klasické robustne potenciometre staršieho vydania Tesla TP280n (čínske sa mi v minulosti neosvedčili, jednoducho sa zodrali), vypínače a kontrolné LED, ktoré môžete napr. zapojiť na 9V cez odpor 1k (resp. iný podla použitej LED). V tomto prístroji sme spravili aj to, že nf sledovač sa vypína potenciometrom hlasitosti. Zo schémy vidno aj to, že výstupné signály z jednotlivých generátorov a FM tuneru sa prepínačom prepínajú na jeden potenciometer výstupu 50k/N a signál je potom dostupný na jednej sade CINCH/zdierky.

Vo výstupe NF zosilňovača je zapojený aj merač úrovne, mikroampérmeter s dvomi diodami na usmernenie signálu. Odpory pri merači vyberte skusmo podľa sily signálu a výchylky merača.

Celý takýto prístroj sa dá skonštruovať za dva-tri večery a získate neoceniteľného pomocníka. Potom sa s ním musíte trochu naučiť robiť, získať prax - tj aké signály o akých úrovniach očakávať v jednotlivých meracích bodoch. To ale získlate ale až praxou. Popis - ako používať sledovač a generátory, získate napr v brožúrke Transimet. Ďalší námet na konštrukciu sledovača nájdete v tomto návode.

Prajem veľa zdaru.

Použité zdroje:
M.Syrovátko: Zapojení s polovodičovými součástkami, SNTL, 1980
Inž. M.Staněk: 100 tranzistorových přístroju
Datasheete k použitým súčiastkam.

Obrazová časť.


Multivibrátor


Sinusový generátor


NF predzosilňovač


Napájací zdroj


NF zosilňovač, repro a merač intenzity


Demodulátor, vstupy, hlasitosť


Celková bloková schéma zapojenia


Jednotlivé moduly zmontované na univerzálnej doske plošných spojov, nastavené samostatne.


Ukážka realizácie čelného panelu - umožnuje realizáciu čo najkratších spojov. Pod potenciometrom vľavo vidno obvod demodulátoru vf signálu.


Rozmiestnenie ovládacích prvkov na čelnom paneli, zľava doprava:
sieťový vypínač, výstup nf, prepínanie nf zdroja, prepínač demoduláítoru/nf, hlasitosť vstupu, merač výst. úrovne, repro na tichý mód.


Kompletná montáž, aj s LED diodami, káblovanie. Citlivé nf vstupy urobte tieneným káblikom.
Prázdne miesto je určené ešte pre FM tuner kit a pre reproduktor, upevnený na vrchnom kryte s dierkami.


Príklad kompletne zostaveného prístroja, hore vidno dierky pre reproduktor.
Ešte by snáď pomohol popis na paneli, to sa dá spraviť Propisotom alebo fixkou na CD.

Dokumenty :: Ako ? ..., Dokumenty :: Poradenstvo, Dokumenty :: Prístroje a meranie
Vytvorené: 1.12.2012