Tesla 315A Sonatina - servisné poznámky (aj pre začiatočníkov)

(c) 6/2009 Viktor Cingel

Upozornenie: Tento servisný návod je určený prevažne začínajúcim zberateľom a opravárom. Musím však upozorniť čitateľa, že autor neručí za žiadne škody, ktoré by mohli vzniknúť čitateľovi z použitia informácií, návodov a postupov uvedených v tomto návode. Pri práci s elektronikou je nutné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy, nakoľko sa pracuje s vysokým sieťovým napätím 230V. Rádio zapínajte do siete len cez oddeľovací izolačný transformátor.

O malé prístroje z produkcie Tesla n.p., najmä bakelitové, je medzi začínajúcími ale i skúsenými zberateľmi veľký záujem. Okrem známych a starších Talismanov, Tesla neskôr vyrábala vcelku dobre koncipované prístroje 312A, 315A, 420U alebo 420A. Prístroje sú pomerne malé, dajú sa ľahko opraviť a čo je najžiadanejšie - nezaberajú v skromných domácich pomeroch veľa miesta. Jednoducho, páčia sa aj manželkám :)


Sú to "bakeliťáky", takže i renovácia a oživenie skrinky nerobí zberateľovi problém. Na žiadosť mnohých kolegov som sa teda pustil do oživenia týchto malých prístrojov a postupne budú zdokumentované praktické rady, ako sa v danom prístroji čo najrýchlejšie zorientovať, spraviť potrebné opravy a získať tak pekný a funkčný prírastok do svojej zbierky.

1. Prečo neopraviť naraz viac kusov?

U týchto prístrojov máte jednu veľkú výhodu: sú to mladšie prístroje, takže s trochou šťastia zoženiete i viac kusov. Snáď len prístroj 312A môže byť problémom, lebo tých je menej. Oprava a reštaurovanie je potom jednoduchšie, lebo z viacerých prístrojov si môžete poskladať jeden perfektný, so zachovaním všetkých originálnych komponentov a v tých ostatných potom prídu pri oprave na rad i kompromisy. V tomto návode vychádzam z renovácie troch kusov Tesla 315A Sonatina, takže som mohol porovnať každú súčiastku s originálnym návodom a jeden prístroj spraviť naozaj originálny.

Dôležité pri renovácii viacerých kusov je zachovať hlavné komponenty, ktoré majú patriť k sebe, napr. číslo šasí na štítku musí sedieť s číslom vyrazeným na zadnej stene, u niektorých prístrojov (ale nie z Tesla produkcie), sa čísloval aj reproduktor. Pokiaľ sa to dá, tak toto pravidlo dodržte. Výsledkom ďalej popisovanej renovácie boli tri prístroje, plne funkčné, u jedného bola trošku odlúpená biela hmota z predného krytu (pravý dolný), na jednom bol neorginálny reproduktor a na všetkých už bola vymenená sieťová šnúra.


2. Hľadanie dokumentácie

Tesla prístroje sú medzi zberateľmi veľmi dobre zdokumentované. Nájsť schému hoci aj na internete, nie je problém.

Štandardný zdroj základnej dokumentácie (schéma a nastavovací predpis) je súbor kníh Eduard Kottek: Československé rádiové a televízní přijímače, diel I až IV.. Rádio 315A je zdokumentované v knihe č.I, ktorá bola prvým vydaním. Niektoré varianty prístrojov, ktoré Tesla robila neskôr, sa však dostali až do druhého vydania, ktoré v tomto prípade vydalo SNTL a Alfa pod označením I a II. Napr. pre neskoršiu verziu rádia Gavota nájdete zmeny vo vf časti zakreslené len v súbornej knihe I a II vydanej v roku 1977.

Ďalším zdrojom dokumentácie sú servisné návody, vydávané firmou Tesla n.p. v podobe brožúrok. Tu nájdete okrem schémy aj detailný popis prístroja, popis zlaďovania, rozpis súčiastok, rozkreslenie rozloženia súčiastok na plošnom spoji, ilustráciou vnútra prístroja a pod. Pre zachovanie maximálnej originality rádia je preto servisný návod jedinečný zdroj informácií. Servisné návody sa zhromažďujú na tejto linke Tesla - Servisné návody. Pre užívateľov rádiá sa vydávali aj Návody na obsluhu, kde sa dočítate ako má prístroj fungovať z pohľadu bežného poslucháča. Návody na obsluhu sa zhromažďujú na tejto linke Tesla - Návody na obsluhu.

Pre úplnosť uvádzame schémy zo všetkých možných zdrojov.
Linka na Servisný návod 315A
Linka na schému z knihy E.Kottek (www.radiojournal.cz)

3. Pri oprave použite oddeľovací transformátor !

Vo väčšine menších rádií Tesla (napr. Talismany, 315A, univerzálne rádiá s koncovkou U) sa nepoužíva transformátor, ale tieto rádiá často bývajú priamo pripojené na sieťové napätie. Žeravenie sa potom získava buď zrážacím odporom, alebo, ako v prípade 315A, z odbočky autotransformátora. Prístroj po zapnutí na sieť môže mať sieťovú fázu (vodič L) pripojenú na šasí, čím samozrejme hrozí úraz elektrickým prúdom. Preto pre prácu s týmito rádiami je nevyhnutné použiť oddeľovací transformátor, ktorý je konštruovaný na oddelenie, izolovanie, sieťových vodičov od elektrického obvodu rádia. Na trhu sú profesionálne, certifikované, výrobky, napr.
http://www.sos.sk/?str=371&artnum=48303
http://www.gme.cz/cz/index.php?product=722-222
Zadovážte si takýto oddeľovací transformátor. 100 euro za prístroj je možno dosť, ale vaše zdravie má asi väčšiu hodnotu.

4. Charakteristika prístroja Tesla 315A

Nechcem na tomto mieste opakovať presný popis, ktorý nájdete v servisném návode. Uvádzam len stručnú rekapituláciu:

Stolný trojrozsahový superhet DV, SV a KV. MF kmitočet 468 kHz. Tlačítková voľba rozsahov, osadený 3+1 modernými elektrónkami, napájaný ze striedavej siete. Žeravenie odoberané z autotransformátora. Stupnica s prevodom ladenia je osvetlená jednou žiarovočkou. Elektrónky - ECH81, EBF89, PCL82, PY82.

Rozsahy:
KV - 18,8 až 52.6 m (16 - 5,7 MHz)
SV - 187 až 571,4 m (1603 - 525 kHz)
DV - 1000 až 2000 m (300 - 150 kHz)

Tento prijímač bol po konštrukčnej stránke veľmi dobre navrhnutý. MF, NF a zdroj je umiestnený na zvislej doske s plošnými spojmi, VF časť na samostatnej doske, kolmo pripojenej k hlavnej doske. Celé rádio je tak kompaktné a všade je perfektný prístup k súčiastkám. V servisnom návode nájdete presné kresby rozloženia súčiastok, môžete sa podľa toho presne orientovať. Doporučujem vytlačiť si minimálne schému a obrázky plošných spojov.

5. Zisťovanie závad na prijímači

Keďže som naraz spravil tri kusy, tak sa niektoré závady opakovali a bolo možné nálezy zovšeobecniť.


1. Katódový odpor R10 v koncovej elektrónky PCL82 je často prepálený zvýšeným prúdom a preto je buď prerušený (zmeráte ohmetrom), niekedy má zvýšenú hodnotu (napr. až na 1000 Ohmov) alebo ho už opravár vymenil a je obyčajne naletovaný na druhej strane. Vyletujte a premiestnite na opačnú stranu, tam ho nie je vidieť, preto môže byť i náhrada za neoriginálny typ, odpor dimenzujte aspoň 1W.

2. Kondenzátor C35 6n8 v sieťovej časti zdroja na filtrovanie porúch zo siete. Tento je buď prerazený, má zvod alebo chýba. Pre funkciu rádia nie je nevyhnutný. Ak ho však nahradíte, tak dimenzujte ho aspoň na 630V.

3. Väzobný kondenzátor C27 10n. Tento je najkritickejší a musí byť bez zvodu. Najčastejšiu ho nájdete už vymenený, ako v tomto prípade. Originálny "karamelkový" Tesla je buď rozbitý alebo s veľkým zvodom. Odletujte jeden koniec, premerajte ohmetrom, musí mať veľmi veľký zvodový odpor, 20M až nekonečno. Ale radšej doporučujem dať nový kvalitný, s napätím na 630V a viac. Skontrolujte aj druhý väzobný kondenzátor, C26, ten je vedľa katódového odporu, ale v tomto zvod nie je kritický.

4. Tento kondenzátor C34 spolu s C24 filtrujú g2 v medzifrekvenčnej elektrónke, tiež musia byť dobré, lebo inak elektrónka kmitá. Kondenzátor má byť na druhej strane plošného spoja. V tomto prípade bol tento "karamelkový" typ nadutý, čiže asi pred prasknutím, ale bol dobrý. Tak sa preletoval na druhú stranu.

5. Stupnica tvorí s ladiacim prevodom jeden plexisklový blok, uchytený tromi skrutkami. Vo všetkých rádiách som ich videl zlomené, lebo sú krehké. Doporučujem fixovať plexosklovú stupnicu v tomto mieste kvapkou rýchleschnúceho epoxidu.


6. Na tomto mieste má byť kondenzátor C35 6n8

7. Na primári výstupného tranformátora je priletovaný C29 1n6. Tiež byvá často prerazený alebo so zvodom a potom elektrónka má nižšie zosilnenie. Je dobré ho vymeniť za 1n alebo 2n2 na napätie aspoň 400V

8. Elektrónky boli prichytené pertinaxovým krúžkom a gumovo/plastovými úchytmi. Na tejto elektrónke zostali, ale nie vždy tam bývajú. V každom prípade doporučujem každej elektrónke jemne okefkovať kolíky, premazať Kontoxom a do pätice tiež streknúť trochu Kontoxu (Kontaktolu a pod.

9 . Filtračný odpor 680 Ohmov, preteká ním anódový prúd, skontrolujte ho ohmetrom, môže byť prerušený.


10. Tu vidíte príklad explodovanej "karamelky". Tieto hnedé kondezátory Tesla boli dosť nekvalitné a často praskali alebo sa takto rozsypali. Vo VF časti sú dva, ktoré oddeľujú anténnu a uzemňovaciu zdierku od obvodov, aby nedošlo dotyku so sieťou. Tieto kondenzátory rozhodne vymeňte za bezchybné, dimenzované aspoň na 1000V. Tie ostatné kondenzátory, fialový plast, sú obyčajne v poriadku. Tie sa Tesle vydarili.

11. Na tomto mieste bol skrat KV cievky na šasí a preto sa nedala zaradiť SV a DV cievka do kmitavého obvodu oscilátora. Bolo potrebné veľmi detailne premerať cievky v oscilátore a VF časti. Na to použite ohmeter. Ohmické hodnoty cievok nájdete v servisnom návode. Skontroloval som to digitálnym ohmetrom, sedí to.5. Čistenie prijímača

Rádio je veľmi nenáročné. Oskrutkujte štyri skrutky naspodu skrinky, odletujete dva prívody k reproduktorom a šasí sa opatrne vytiahne zo skrinky. Treba ešte pritom naraz jemne stlačiť všetky spínače, aby sa to dalo vytiahnúť.

Potom doporučujem šasí jemne umyť saponátovou vodou, utrieť a osušiť na slnku alebo pri zdroji tepla. Plošné spoje som vyčistil liehom, lebo boli špinavé a od výroby tam zostala spájkovacia hmota, resp. kolofónia. Ale neočistite celú, aby ostala, je to dôkaz ako sa rádio v originálnom prevedení nachádzalo po odchode z fabriky. Lieh ale pomôže oživiť plošné spoje.

Skrinku umyte tiež saponátovou vodou a po vysušení preleštite nejakou autopastou (napr. Trend) alebo aj Silichrómom. Vyčistite aj prednú bielu masku z plastu, každé rebierko a záhyb. Nikdy nepoužívajte acetón alebo iné agresívne riedidlá na biely plast, lebo sa rozleptá. Na silnejšie špiny použite radšej CIF alebo nejaký prášok z kuchyne.

Elektrónky opatrne očistite handričkou navlhčenou vo vlažnej vode, ale dajte pozor na nápisy aby ste ich nezmazali.

Gombíky umyte starou zubnou kefkou v teplej saponátovej vode a mosadzné kryty preleštite Silichrómom.

Všetko si pozrite na nasledujúcich obrázkoch.

6. Oprava prijímača

Postupujte ako pri každom inom prijímači, od zdroja až ku VF. Niektoré techniky boli opísané v servisnom návode k rádiu Tesla 603A alebo si môžete pomôcť meraním na superhete.

Starostlivo skontrolujte ohmetrom alebo skratomerom prívodné šnúry, od kolíka až po poistku, za poistkou, k vypínaču. Druhý kolík až po vypínač a potom na šasí. Ak je všetko v poriadku, odpor nameraný na kolíkoch sieťovej šnúry je cca 90 ohmov. Prístroj zapnite na oddeľovací transformátor a po zapnutí bez elektróniek by mala svietiť žiarovočka.

Ak chcete pokračovať ďalej v oprave, treba zasunúť všetky elektrónky. To ale neurobte skôr, ako skontrolujete a prípadne vymeníte katódový odpor v PCL82, väzobný kondezátor. Pozrite si vyššie popis porúch a najprv tieto odstráňte.

Po oprave ešte priletujte reproduktor k sekudáru. Po zasunutí elektróniek prístroj zapnite. V každom prípade si pre istotu skontrolujte elektrikárskou skúšačkou, či nemáte na šasí fázu. Cez oddeľovací transformátor určite nebude, ale radšej kontrola. Po zapnutí merajte napätie na filtračnom kondenzátore. V jednom prístroji som mal nefunkčný kondenzátor, nefiltroval. V obidvoch ďalších sa napätie na prvom kondenzátore ustálilo na hodnote cca 180V, tj trochu vyššie ako uvádza servisný návod (165V), ale keď zvážite že v sieti dnes nie je 220V ale 230V a meráte digitálom, nie voltmetrom o odpore 1000 Ohmov/V, tak napätia budú o 5-10% vyššie.

Po cca 15minútach naprázdno vypnite prístroj a skúste či sa náhodou nehreje elektrolytický kondenzátor. Ak áno, tak má zvod a musíte ho buď odpojiť alebo vymeniť.Ak sa nehreje, tak opäť zapnite prístroj a pomerajte napätia na elektrónkach v miestach, kde uvádza servisný návod, na strane 12. Ak niečo nenameráte správne, tak choďte od anódy reps. g2, späť ku zdroju a hľadajte či nie sú prerušené anódové alebo g2 odpory (R12 M22, R14 1k2, R2 10k, R5 47, R4 10k) alebo niektorá cievka v MF a pod.


Nový elektrolytický kondenzátor môžete úspešne schovať za plechové rebierko šasi vpredu. Potom po zasunutí prístroja tento kondenzátor nebude vidno.


Toto je pohľad na prepínač vlnových rozsahov. Streknite tak trochu Kontoxu a premastite prepínacie strunky a klznú plochu pertinaxového bežca (vpravo). Prepínač totiž pri nečistotách má tendenciu neskočiť na správnu polohu.

Po týchto základných opravách by mal prístroj hrať. V každom, čo som opravoval a neboli zásahy v MF a VF, tak prístroj naskočil. Môžu byť ešte tieto poruchy, ktoré si skontrolujte a opravte. Pre istotu použite iné elektrónky v časti, kde si myslíte že je chyba. Ak aj pri inej elektrónke je prejav rovnaký, tak elektrónka je dobrá. Hľadajte inde.

 • Ladiaci kondenzátor môže mať pokrivené plechy. Opatrne pinzetou a nožíkom ponaprávajte plechy tak aby sa nedotýkali.
 • Oscilátor nekmitá (na mriežke triódy E1 na R3 musíte namerať pri kmitaní aspoň -5 až -7V.). Skontrolujte vinutia všetkých cievok v polohách DV, SV a KV. Urobíte to ohmetrom, v servisnom návode si nájdite kde je daná cievka priletovaná. V jednom prijímači som mal skrat v oscilátorových cievkach.
 • Ak dáte anténu priamo na stator ladiaceho kondenzátora C7 a priamo na mriežku g4 ECH81 (vývod vpravo na ladiacom kondezátore pri pohľade zozadu) a rádio hrá, tak chyba bude v anténnych cievkach L2 alebo L4.

Zaujímavé poruchy
 • Pod zvislo sa pohybujúcim sa prepínačom je pevná pertinaxová časť pripevnená na izolačnom papieriku na plošnom spoji (obrázok vyššie, vodorovne je umiestnený prepínač). V spodnej časti je vedený plus Ua 250V na oscilátorový anódový odpor do cievkovej časti. Pod týmto pertinaxom prepínača bol skrat, taký divný asi okolo 300 ohmov. Malo to za následok dymenie z odporu 680 ohmov pri VT. Riešenie: jemne prerušiť plošný spoj pred a za pertinaxom a premostiť nenápadným káblikom.
 • MF transformátor - po premeraní ohmetrom jedna cievka mala prerušenie - dôvod bol jednoduchý. V trafe sa zahniezdil chrobáčik a jeho vajíčka spôsobili zoxidovanie drôtikov a ich prerušenie. Našťastie ostali kúsočky prívodov na cievke tak sa po vyčistení preletovali nové spoje a trafo sa skompletizovalo. (pozrite foto)7. Zostavenie, zdokumentovanie a počúvanie ...

Ak rádio pekne hrá mimo skrinku, tak pristúpite k poskladaniu.

 • Pripevnite naspäť reproduktor, pozrite obrázok, v najzachovalejšom rádiu je medzi dvomi skrutkami taký papierový izolačný oblúk.
 • Priletujte prívody k reproduktoru.
 • Šasí vložte do prístroja, stlačte prepínače a musia po zasunutí zaskočiť za plastový biely kryt vpredu.
 • Šasí priskrutkujte štyrmi skrutkami odspodu.
 • Rádio opäť preskúšajte.
 • Potom prišroubujte zadnú stenu a ste hotový. Môžete ho dať na poličku a počúvať (kým budú fungovať analogové DV a SV :)
 • Vymenené súčiastky, schému a poznámky z práce si odložte.

Na ďalších obrázkoch je ilustrované ako vyzerajú niektoré detaily rádia po skompletovaní.


Spomínaný papierový oblúk. Bolo len na jednom rádiu, na ostatných sa asi niekto už zabával s reproduktorom a zabudol to po oprave vrátiť na svoje miesto.


Prístroj v skrinke, pekne vyčistený, funkčný. V tomto prístroji chýba: vpravo hore kondenzátor 1n6 na výstupnom transfromátore a tiež 6n8 za poistkou (odrušenie porúch zo siete). Plošné spoje vyčistené liehom.


Detailný pohľad na VF časť a ladiaci kondenzátor. ECH81 dole je prichytená spomínaným pertinaxovým kolieskom a "gumičkami".


Detail ladiacej stupnice. Pri ladení superhetu sa používajú trojuholníčkové značky (napr. jedna je viditeľná medzi 1500 a 16 vľavo)


Zadná stena, uchytená hore vo výstupkoch a dole dvomi šroubičkami.

Dokumenty :: Servisné návody, Dokumenty :: Tesla - servis
Vytvorené: 17.6.2009