Elektronky KC1-KC3-KC4-DL21-DF11-RES074-RES084-RE034 - nahradí bateriová tetroda RES 094

Návod publikovaný v r.1955 v katalógu Domáce potreby. (dodal. I.Káľazi, SR)

V prodeji je t. č. levná výprodejní bateriová elektronka 4 voltová tetroda RES 094. Je vhodná pro různé účely a poslouží často i tam, kde nelze obstarat původní elektronku do bateriového přijímače, který následkem toho není schopen provozu. Kčs 15.50

Elektrická data.
RES 094 je přímo žhavena 4voltová - nožička tetroda s úspornou katodou, vhodná zvláště pro napájení z baterií. Žhavicí vlákno a 2 mřížky, řídicí g1 a stínící g2, jsou vyvedeny na nožičkovou patici v normalisovaném rozložení; anodou je čepička na vrcholku skleněné baňky. Zevní stínění obstarává kovový povlak (metalisace), spojený s jednou žhavicí nožkou (obr. 1).


Použití.
Kromě účelu, pro který byla tetroda RES 094 určena — totiž jako zesilovací vf stupeň v bateriových přijímačích o žhavicím napětí 4V — poslouží nám tato elektronka i v jiných případech. Tak propojením anodové čepičky přímo s vývodemi stínící mřížky g2 („anodová" nožka na patici) dostaneme triodu s poměrně velkým zesilovacím činitelem, kterou lze nahradit skoro všechny běžné 4voltové bateriovém triody (kromě koncových!) jako Philips A410, A415, A425, Telefunken RE074, RE084, RE034 a j., Tungsram G407, LD410, HR406, Triotron H412, A420, W412 atd. (obř. 2).

Tetrody RES094 můžeme však použít i v přístrojích, kde ostatní elektronky mají žhavicí napětí jiné, na př. místo vzácných druhů KF3; KF4, nebo v triodovém zapojení na místě KC1, KC3, KC4 a jiných. Musíme ji pak ovšem žhavit ze zamostatného 4 voltového zdroje, což není těžké. Kromě toho se dá samozřejmě RES094 lehce použít v přístroji s jedinou elektronkou jako detektorem místo jiného typu, na př. místo KC 1, DL 21, DF 11, miniaturních druhů a podobně, nevadí-li poněkud větší rozměr baňky.

Tetroda RES 094 náhradou za jiné elektronky
V přijímači se 4 vo!tovými bateriovými elektronkami je výměna zcela jednoduchá. Potřebujeme-li nahradit triodu, spojíme prostě anodovou čepičku s vývodem stínící mřížky na patici tetrody RES 094 a takto upravenou elektronku zasadíme do přijímače. Je-lí anodové napětí vhodné, nebývá zapotřebí řádných jiných změn (obr. 2).


Jsou-li ostatní elektronky v přístroji dvouvoltové, nebo mají-li jiné žhavicí napětí, žhavíme náhradní RES 094 ze samostatného dvoučlánkového olověného akumulátoru nebo z vhodné suché baterie. Aby ostatní elektronky s nižším žhavicím napětím netrpěly, vyvedeme žhavicí přívody pro RES 094 z přístroje samostatně, při čemž ovšem jeden — na př. + pól - musíme spojit se žhavicím vedením ostatních elektronek v přijímači. Použijeme-li olověného akumulátoru, který má napětí právě 4 V, je tím věc vyřízena. Nutno jen učinit opatření, aby bylo možno žhaveni přidané elektronky také vypnout!

Chceme-li použít suché žhavicí baterie, doporučuje se t. zv. zvonková baterie, která má větší ampérhodinovou kapacitu a proto i déle vydrží. Levnější je spojení 2 až 3 plochých kapesních baterií paralelně stejnými póly k sobe. V obou případech mají baterie po 3 článcích o napětí 1,5 V, tedy v čerstvém stavu 4,5 V, což je o něco více, než vláknu RES 094 svědčí. A protože ta se spokojí spíše s nižším napětím, zařadíme do jednoho (nejlépe záporného) přívodu žhavicí baterie pevný odpor asi 10 Ohm, který můžeme umístit přímo ke žhavicí nožce elektronkové objímky do přístroje. Stárnutím baterie její napětí klesá; při tom ale slábne i odebíraný proud, takže pokles výkonu je značně menší, než by se podle úvahy zdálo. Nyní jsou v prodeji i řiditelné drátové odpory (reostaty) Tesla. Volíme druh 16 až 32 Ohm.

Stejně si počínáme v případech, kde chceme použít jedné elektronky samotné, na př. v „jednolampovkách" pro mládež do táborů a podobně, kde se spokojíme s poslechem na sluchátka. Zde zapojíme RES 094 jako triodu s anodovým napětím 40—50 V (9 až 11 plochých kapesních baterií v sérii, nebo 3 t. zv. „mřížkové" baterie po 15 V). O žhaveni platí totéž, co bylo řečeno v ost. 3.1.: Máme-li k disposici olověný 4voltový akumulátor, zapojíme jej přímo. Při použití suchých baterií po 4,5 V nutno do žha­vícího okruhu zařadit srážecí odpor 10 Ohm nebo reostat.

Na obr. 3 je schéma zapojení účinného bateriového přijímače s jednou elektronkou, používající tetródy RES 094 jako triody se zpětnoy vazbou. Pro jednoduchost má jen jeden vlnový rozsah, střední vlny 188—570 m čili 1600—520 kHz. Poslech se děje elektromagnetickými sluchátky.
Cívku dostaneme hotovou; je to středovlnná cívka Tesla. Ladící kondensátor C1, volíme nejlépe vzduchový, jednoduchý, o kapacitě 500 pF. Nadostaneme-li jej, postačí i t. zv. zpětnovazební čilí reakční druh s pevným dielektrikem stejné kapacity. Je rozměrově menší, nesmíme ovšem chtít obsáhnout přesně celý uvedený vlnový rozsah. Železovým jádrem cívky nastavíme nejžádanější jeho část. Mřížková detekce vzniká působením kondensátoru C3 = 100 pF (použijeme jakostní, slídový nebo keramický) a odporu R1 = 1 MOhm.

Ve žhavicím okruhu je zařazen odpor R3 = 10 Ohm (nebo použijeme reostatu), pro­tože předpokládáme suchou baterii jako žhavicí zdroj. V anodovém okruhu zařazený odpor R2 = 2 kOhm nahrazuje t.zv. vf tlumivku. Vede dále na dvojitá sluchátka. Zpětnou väzbu řídíme proměnným kondensátorem C2 = 350 až 500 pF s pevným dieletrikem. Anodová baterie má, jak již bylo řečeno 40 - 50 V. Přijimač je na svou jednoduchost velmi účinný a citlivý. Spotřeba proudu z baterií, zvláště anodového, je nepatrná.

Zkuste tuto výkonnou a levnou elektronku I

Dokumenty :: Elektrónky, Dokumenty :: Rádio-súčiastky
Vytvorené: 17.7.2008