Langer a spol. (Mor.Ostrava)
Výrobcovia
Názov Langer a spol. (Mor.Ostrava)
Skratka LSS
Pôvod Česká republika
Výrobaod 1920 do 1948
PopisSpis - Firma Langer a spol.. v Mor. Ostravě A II 167

Adalbert Langer – obchodník v Opavě
Ernst Lichtenstern – obchodník v Mor. Ostravě
Dr. Hans Lichtenstern - obchodník v Mor. Ostravě
Ohlašují založení otevřené obchodní společnosti „Langer & Co“ , česky „Langer a spol.“ k 1. říjnu 1920
Sídlo v Mor. Ostravě Schles.-Ostrauergasse č. 25
Pánové Ernst a Hans Lichtenstern jsou každý zvlášť zástupci společnosti Langer & Co, zatímco pan Adalbert Langer může podepisovat či zastupovat firmu jen společně s jedním z výše jmenovaných .

Firma je zaregistrována 23. října 1920
K 20. prosinci 1920 vystupuje ze společnosti pan Adalbert Langer s tím, že se firma nadále bude jmenovat „Langer & Co“ , česky „Langer a spol.“
22.1.1921 vrací krajský soud k doplnění ohlášenou změnu výstupu společníka Vojtěcha Langra k doplnění. Změna musí být ověřena všemi společníky
Výmaz společníka je zapsán k 1.3.1921
K 1.10.1921 Pan Friedrich Brazda, elektrikář z Mor. Ostravy, Jiráskovo náměstí 163 je zapsán jako obchodní zástupce a je oprávněn podepisovat pouze spolu s jedním z obou společníků
(veřejný společník s právem firmu kolektivně s jedním z obou druhých společníků zastupovati a znamenati (6.10.1921)) foto 17 – 425
25.1.1922 Spolek elektrotechniků a elektromechaniků pro Mor. Ostravu asi žádost o přijetí Foto 18 – 547
K 23.1.1922 vystupuje ze společnosti pan Friedrich Brazda s tím, že se firma nadále bude jmenovat „Langer & Co“ , česky „Langer a spol.“ foto 19 a 20 – 636 a 757
3.10.1926 zemřel Ernst Lichtensetrn a dne 13.12.1926 vše přechází na Dr. Hanse Lichtensterna.
14.4.1931 pan Hanuš Lichtenstern jako jediný majitel firmy Langer a spol. v Mor. Ostravě udělil kolektivní prokuru pánům Jindřichu Wachsbergovi a Pavlu Kukuczovi s právem firmu kolektivně zastupovati a znamenati.
8.11.1948 Společnost byla vymazána z rejstříku pro zánik živnosti podle §1 zák č. 22/48 Sb. z moci úřední.
Vytvorené: 15.5.2019