ELPECO
Výrobcovia
Názov ELPECO
Skratka
Pôvod Československo
Výrobaod 1925 do
PopisObchodník s rádioprístrojmi a príslušenstvom, prístroje vozil prevažne z Ameriky, Anglicka a Nemecka (Radio Amato). Vydával vlastným nákladom Radio příručku.

EMER. VRCH. STAVEBNÍ RADA DR. TECHN.
LEOPOLD PROCHAZKA A SPOL.,
PLZEŇ, ROŽEMBERSKA 2.
Telefón 215. Účet poštovního úradu šekového Praha 209460.
Adresa telegramu: Promotor Plzeň.
Bankovní spojení: Plzenská banka, Plzeň.
Vytvorené: 8.4.2008