Elektra, Praha
Výrobcovia
Názov Elektra, Praha
Skratka EKT
Pôvod Československo
Výrobaod do
PopisElektra, akc. továrna na žárovky, Praha-Hloubětín – bola založená firmou Společnost pro Elektrářské podnikání za účasti Živno­stenské banky v Praze, Pražské úvěrní banky v Praze, Průmyslové banky v Praze, Agrární banky v Praze a firmami Fr. Křižík, akc. spol., a Českomoravská-Kolben, akciová společnost. V tom čase ako jediná spoločnosť v Č.S.R, ktorá rozpracovala výrobu elektróniek, postavenú na vlastnom vývoji a nezávislú od cudzích surovinových zdrojov. Elektrónky MARS pre zosilňovanie a usmrňovanie tvorili hlavnú náplň činnosti. Už vtedy sa myslelo na strategický význam informácií: „Poloha naší reruhliky, která jest obklopeno po celých svých hranicích státy, na jejichž určitou podporu v každé době zajisté počítati nemůže, nás nutí, abychom se učinili od těchto států nezávislými zejména v ohledu rychlé dopravy zpráv. Nejde snad jen o zprávy státní, ale celý hospodářský život by byl podvázán, kdyby doprava telegramů do států západních byla znemožněna — nehledě ku značným ško­dám, které by utrpěl obchod í jen v případu zdržování a censury telegramů na transitních místech drátových spojů. Proto jest nutno, abychom měli samostatnou radiotelegrafii a radiotelefonu...“ [Rádio všem, 1925].
Vytvorené: 8.2.2006