Schémy a servisné návody prijímačov dovážaných z Poľska (Poľsko)

Servisná dokumentácia s popisom prístrojov, schémou a postupmi ladenia, resp. návod na používanie pre prijímače dovážané v 70.-90. rokoch minulého storočia z Poľska.

    Servisné návody a schémy v Databáze
    Servisné návody a schémy v Databáze

(Old radios, Schematic, Circuit wiring, Service instructions for radios from Poland, Service Anleitung, Stromlaufplan, UNITRA, EltraDokumenty :: Servisné návody, Dokumenty :: Zahraničné rádiá
Vytvorené: 29.12.2015