Empo - Ocean - fotoalbum z renovácie

V tomto fotoalbume je zdokumentovaný priebeh renovácie rádia Empo Ecean, ktorý bol nájdený v takmer nepoškodenom stave. Fotografie dokumentujú konštrukciu rádia a použité sú dobové súčiastky. Servisný návod nájdete v kolekcii návodov o p. M.Berana. Schému nájdete v knihe M.Baudyš Českoslovesnké rádiové přijímače. Sken stupnice je na tejto linke.


Nálezový stav rádia, kompletný a nepoškodený stav.


Renovácia elektrolytu a vyčistenie mechanických častí transformátora.
Elektrolyt sa opravil podľa v tohto postupu.


Reproduktor - po odkrytí pláteného krytu sa objavila belasá farba, ktorou je reproduktor nalakovaný.
Vľavo originálny stav, vpravo po renovácii.


Renovácia blokového kondenzátoru. Použil sa spôsob renovácie popísaný v tomto článku.
Elektrické prevedenie pod šasí. Všetky súčiastky sú originálne a neporušené. Vpravo dole vidno modrú modernú prívodnú šnúru (to ešte treba zatrieť na čierno). Blokový kondenzátor vpravo je už reštaurovaný a vrátený na svoje miesto.

Autor fotografií V.Cingel, 2011

Dokumenty :: Renovácie
Vytvorené: 16.12.2012