Telegrafia Super 7P a podobné prístroje - fotoalbum z renovácie

V tomto fotoalbume sme pozbierali fotodokumentáciu z opravy a renovácie rádia Telegrafia Super 7P. Na obrázkoch sú zobrazené celkovo tri prístroje, Telegrafia Super 7P dva krát a jeden Lorenz Super K10A. Špeciálne sa venujeme téme oscilátorových a anténnych cievok, nakoľko v niektorých prijímačoch boli KV odstránené pomocou drôtenej prepojky v spätnoväzobnom vinutí oscilátorovej cievky. Vo fotoalbume je uvedený aj výber z knihy, kde sa popisujú spôsoby odstránenie KV z prijímačov (1943), ktorý sa našiel aj v jednom prijímači Telegrafia Super 7P (zakreslené v jednej fotografii ďalej).

Súvisiaca dokumentácia:
Telegrafia Super 7P (foto V.Cingel, 2006)

Cievková súprava Telegrafia Super 7P (Foto: R.Šujan, 2011)


Zaujímavo zapojený kondenzátor 1800pF medzi anténnu a zemniacu zdierku, pravdepodobne na znáženie citlivosti prístroja.

Lorenz Super K10 (Foto V.Cingel, 2006)Schaub, Z42KM (Foto E.Pavlík, 2011)
Dokumenty :: Renovácie
Vytvorené: 15.12.2011