Mende 195W - servisné poznámky

Toto nie je úplný servisný návod. Na obrázkoch sú (a budú doplnené) hlavné konštrukčné a elektrické detaily zapojenia, ktoré vám pomôžu pri oprave. Ide najmä o svorkovnice na pripojenie zdroja, ktorý je umiestnený mimo šasí. Schéma je prevzatá z Empfanger Schaltungen, kondenzátory sú očíslované pre potreby popisu v obrázkoch. Pri oprave boli vymenené len väzobný kondenzátor 5n C28, spálený odpor 16k/4W v sekcii g2,4 E1 a paralelne ku 100 ohmovému odporu s odbočkou (čierny drôtový odpor na ďalšom obrázku) bol paralelne pripojený elektrolyt 50 mikro/25V. Dôvod: aj po výmene hlavných filtračných elytov bol v prijímači trvalý brum, čo nasvedčuje, že v blokovom kondenzátore sú niektoré kondenzátory menej účinné a preto sa predpätie na 100 ohmovom odpore dodatočne kvalitnejšie vyfiltrovalo, čo pomohlo. Generátorom sa doladili medzifrekvencie, boli rozladené. V týchto prijímačoch nie sú veľmi kvalitné MF kondenzátory, čo má za následok rozladenie prijímača. V jednom rádiu som ich úplne vymenil, lebo sa nedalo ani MF naladiť.


Anotácia ku kondenzátorom:
C26 - 0,5 mikro - z centrálneho spoja v oblasti nf potenciometra cez 50 ohmov na šasí
C35 - 0,5 mikro - premostený 25 k ohm odporom a pripojený cez 500 ohm na reproduktor (spätná väzba)
C30 - 0,5 mikro - predpäťový delič na g triódy ECL11
C29 - 0,5 mikro - delič v anódovom obvode triódy ECL11
C31 - 0,1 mikro - predpäťové delič na g1 v koncovej pentóde ECL11
C8 - 1 mikro - filtrovanie v deliči napätia v g2,4 E1 ECH11

Schéma zapojenia:
195W.TIF
Anotácia k prípojným bodom:
1 - zem, šasí, jeden prívod žeraviaceho vinutia z transformátora
2 - druhý koniec vinutia žeraviaceho napätia 6,3V z transformátora
3 - stred vinutia transfomátora zo sekundáru anódového vinutia
4 - hlavné anódové napätie, +260V (na g2 ECL11, na VT, a pod)
5 - sekundárne vinutie VT, z reproduktoru prípoj na 500 ohmov odpor, spätná väzba
6 - anóda E3 ECL11, prívod k VT
7 - spoj odporov deliča 0,2M - 1,5M tvoriaceho predpätie na g triódy v ECL11
8 - spoj anódových odporov 0,1M - 50k v trióde ECL11
9 - anóda triódy ECL11
10 - nepoužité
11 - spoj odporov deliča 0,2M - 0,5M na g1 pentódy ECL11
12 - spoj odporov deliča 0,5M - 10k na g1 pentódy ECL11 (medzi 9 a 12 je zapojený väzobný kondenzátor 5n, ktorý sa menil)
Pohľad na renovovaný prístroj, brokát nie je originálny.


Celkový pohľad na šasí, transformátor je osobitne (v tom prijímači nebol originálny transformátor)


Pohľad na osadenie súčiastok pod šasí, vpravo blokový kombinovaný kondenzátor


Zaujímavý kombinovaný odpor 16k+20k v obvode g2,4 E1 (jedna sekcia 16k prepálená, premostená odporom Tesla)


Cievky odlaďovača (anténny kondenzátor je 500p, nie 2n ako v schéme)


Detail stupnice s názvami staníc


Gombík prepínača vlnových rozsahov (vpravo na boku)

Dokumenty :: Renovácie, Dokumenty :: Servisné návody
Vytvorené: 9.6.2011