Tungsram 402U - fotoalbum z renovácie

Tento prístroj je zaujímavým a málo videným variantom rádia Tungsram 402. Tungsram 402 U je univerzálny prístroj, na napätia 110V, 130V, 150V, 220V. Schéma v Baudyšovi nie je, tak som nakreslil čo sa dalo (cievkové agregáty som nerozoberal). Prístroj bol nájdený v oblasti Spiša na Slovensku, kde v rokoch 1894-1949 bolo 120 V jednosmerné napätie v sieti (mlynské dynamá). Preto zrejme bolo rádio vybavené na všetky možné napätia, striedavé i jednosmerné. V roku 1894 bola v Spišskej Novej Vsi uvedená do prevádzky mestská elektráreň ako prvá v Uhorsku pre verejné účely - osvetlenie mesta a domácnosti.

Nálezový stav

Rádio bolo v pomerne dobrom stave. Dôležité pri rádiách Tungsram z tejo doby sú bavlnou opradené vodiče, farebné, ktoré dávajú rádiu typický vzhľad. Po mechanickej stránke v rádiu nič nechýbalo. Závady, ktoré boli viditeľné až po rozobratí boli nasledovné: V zdrojovej časti bol do žiarovkového obvodu naletovaný nejaký dodatočný odpor, boli vymenené tieto kondenzátory: sieťový filtračný, obidva elektrolyty, elektrolyty vo VF časti, nejaké filtračné M1 boli vymenené za "teslácke karamelky", a bol odpálený jeden odpor v g2 koncovej elektrónky. Nálezový stav si môžete pozrieť na nasledujúcich troch fotografiách.

Renovácia zdroja a výkonového stupňa NF.

V rádiu sa používali originálne odpory a kondenzátory maďarskej výroby REMIX. Bohužial neviem posúdiť, aké filtračné elektrolytické kondenzátory boli v originálnom rádiu, boli však upevnené pod šasí, na kovových pásikoch. Celá elektrická konštrukcia sa skladá zo zdrojovej a výkonovej časti nf, a druhá časť je VF časť a nf predzosilňovač s detektorom. V rádiu je použitá nezvyčajná kombinácia elektróniek, žhavených v sérii prúdom 0,2A:

CK3 - oscilátor a zmiešavač - žeraviace napätie: 19V
EF5 - mf zosilňovač - žeraviace napätie: 6,3V
EBC3 - detektor a pnf predzosilňovač - žeraviace napätie: 6,3V
CL6 - koncová nf elektrónka - - žeraviace napätie: 35V
CY1 - usmerňovač,eliminátor - - žeraviace napätie: 20V

Elektrónky majú spolu majú žeravenie 86,6V, tj cca 87V. Zvyšné napätie sa zráža na 25W odpore (viď obrázor nižšie) s celkovou hodnotou pri napätí 220V - cca 600 Ohmov, čo pri prúde 0,2A zráža 120V, celkom teda cca 207V. Zvyšok pravdepodobne sa zrazí na dvoch sériovo zapojených žiarovkách. Nakľoko bol ale žiarovkový obvod prerobený, neviem posúdiť ako boli originálne zapojené žiarovky, pravdepodobne do série so žeravením. Dal som tam dve žiarovky po 6,3V/0,3A, funguje to.

Úprava: keďže som nemal CK3 ale len CK1 (žeravenie 12V) a namiesto CY1 som použil polovodičovú diódu (neskôr po získaní CY1 sa vymení) tak som ešte upravil žeravenie tak, že som pod šasí schoval 15W odpor v hodnote 180 ohmov (na zrazenie 7V pri CK1, 20V na CY1 a cca ďalších 10V pre napätie v sieti cca 230V).

Veľmi zaujímavá časť je zdroj, kde sa nachádza centrálny prepínač napätí. Sú tam štyri prepínače s touto funkciou (zakreslené v schéme):
P1 - prepína nárazový odpor v anóde usmerňovačky
P2 - prepína zrážací odpor pre CL6 g2 a napájanie VF časti
P3 - prepína odbočku primáru výstupného transformátora
P4 - prepína žeraviaci odpor

Na ďalšom obrázku sú nakreslené aj svorkovnice, na ktorých nájdete prepojenie dvoch častí šasí. Symbolicky sú znázornené aj farby vodičov.

V zdroji je zaujímavé použitie vzduchových filtračných tlmiviek na prívode sieťového napätia. Sú dosť natlačené pod šasí, tak dobre skontrolujte či sa nejaký prívod nedotýka kostry. Pri oprave boli vymenené takmer všetky filtračné kondenzátory M1 a 50n (nové kondenzátory zaliate do originálnych REMIX trubičiek. Bol vymenený odpor 12k pri g2 CL6, nakoľko bol spálený. VF časť som nekreslil, bola bez chyby, po hrubej kontrole som usúdil, že sa to veľmi podobá na schému bežného Tungsram 402, až nato, že oscilátor je elektrónka CK3 namiesto ECH2 (pasívne súčiastky v okolí CK3 boli tie isté). Za zmienku stojí snáď ešte fakt, že AVC obvod je z diódy pripojený na druhý potenciál -5V. Toto sa mi ukázalo ako veľmi nízky potenciál, riadené elektrónky CK3 a EF5 boli veľmi uzavreté. Tak som tam spravil ešte delič a tých -5V som pokusne znížil na -2,5V, čo vynikajúco zvýšilo citlivosť prijímača.

T402Usvorky.jpg
T402Uschema.jpg


K.Smolka, 13.5.2010


Poznámky k renovácii ORION /TUNGSRAM/ 402U

Uvedený typ 402U nie je ani v „Kádárovi“. Je tam ale prijímač Orion 054U, ktorý má takmer rovnaké zapojenie. Schému posielam. Podobná koncepcia bola použitá u viacerých prijímačov, napr. 955U, 055U, 155U. Kombinácia C/E lamp bola v tej dobe bežná , oba sú na 200mA. Ten povodný odpor v obvode žiaroviek bol asi dobre. Ako je zrejmé zo schémy, za velkým zrážacím odporom sú paralelné vetvy žhavenia a žiaroviek. Malo to svoj zmysel. Neviem ako sa chová Vaše zapojenie, ale zapojiť žiarovky priamo do série so žhavením 200mA lámp nešlo, lebo počiatočným průdovým nárazom by sa spálili (žhavenie lámp má v studenom stave malý odpor). Používalo sa buď pomocné relé alebo urdox. Aby ušetrili, vyriešili to paralelnou vetvou, naviac paralelne pripojené žhavenie lámp posobí opačne, žiarovky sa rozsvecujú pomalšie až do plného svitu. V schéme 054U nie je uvedená hodnota žiaroviek, ale v podobných zapojeniach Orion s oblubou používal typ 35V/50mA.


orion054.pdf


Pohľad na prepínacie koliesko centrálneho prepínača. Odpor je označený hodnotou 541 Ohmov, ale po odmeraní mal 600 Ohmov.


Pohľad na zrenovovanú NF a zdrojovú časť prístroja. v popredí filtračný sieťový kondenzátor 10n/1500V.
Prívody kondenzátora sú v schéme zakreslené ako body A (vľavo) a B (vpravo).
Vpravo je tlmivka, ktorá slúží na filtrovanie sieťového napätia a výrobu predpätia a AVC predpätia. Jej odpor je cca 920 ohmov.


Pohľad na pasívne súčiastky v zdoji a nf časti: z ľava: odpory 800, 12k, 75, 50, kondenzátory M1,M1.
Pod nimi sú odpory M3, M27 a M37 vyrábajúce predpätie na G1 pre CL6.


CY1 som zatiaľ nemal, tak prišlo náhradné riešenie, polovodičová dióda a zrážací odpor cca 180Ohmov/15W.
Tie cievky vpravo sú odrušovacie cievky zapojené v sérii s prívodom sieťového napätia.
Všimnite si v hornej časti filtračné elektrolyty (nové, zapúzdrené do papierových dobových obalov)

Renovácia a oprava VF časti


Pohľad zhora: zľava: elektrónky EF5 a EBC3, prvé mf, CK3 a dole oscilátorová cievková súprava


Dátum, nájdený v prijímači na ladiacom kondenzátore.


Zrenovovaná VF časť. Tri cievky hore sú cievky vstupných obvodov. Vpravo zelená cievka je paralelný odlaďovač mf frekvencie.
Vľavo (i na dolnom obrázku) vidno jednu cievku druhej mf pásmovej priepusti, obidve cievky sú navinuté na jednom jadre. Sekundár však nemá rezonančný mf kondenzátor.
Brokát, odznak a reproduktor
Hotový prístroj po skompletovaní

Dokumenty :: Renovácie
Vytvorené: 18.4.2010