Radioamatér - časopis vydávaný spoločnosťou ORBIS, a.s. Praha

Časopis Radioamatér zohral v histórii rádia v rokoch 1922 až 1951 unikátnu úlohu. Vychoval tísíce nadšencov z radov rádioamatérov, stal sa reklamným a prezentačným médiom pre nastupujúcu priemyselnú produkciu a priniesol neuveriteľné množstvo informácií a návodov. Pri štúdiu histórie rádiotechniky sa nezaobídeme bez dobového svedectva publikovaného v tomto časopise.

Ak chcete načrieť do tohto informačného prameňa, tak to môžete spraviť aj pomocou internetu. Kliknite na požadovaný rok vydania a zobrazí sa vám obsah daného ročníka. Tento projekt digitalizácie nadpisov článkov Rádioamatéra vznikol za pomoci mnohých nadšencov historickej rádiotechniky, rádioamatérov a zberateľov. Informácie sú určené len pre osobnú potrebu a pre účely štúdia histórie rádiotechniky na území ČSR.


Dokumenty :: Knihy a časopisy
Vytvorené: 17.11.2009