Tesla 420U - servisné poznámky pre renováciu a opravu

7/2009 Viktor Cingel

Upozornenie: Tento servisný návod je určený prevažne začínajúcim zberateľom a opravárom. Musím však upozorniť čitateľa, že autor neručí za žiadne škody, ktoré by mohli vzniknúť čitateľovi z použitia informácií, návodov a postupov uvedených v tomto návode. Pri práci s elektronikou je nutné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy, nakoľko sa pracuje s vysokým sieťovým napätím 230V. Rádio zapínajte do siete len cez oddeľovací izolačný transformátor.

Prístroj Tesla 420U je medzi zberateľmi, najmä začínajúcimi veľmi obľúbený. Je aj hojne rozšírený, tak sa môžete stretnút s rôznymi variantami, ktoré sú námatkovo popísané v tomto článku. Tesla 420U je stolný prijímač, menší, umiestnený v pomerne elegantnej bakelitovej skrinke, čiernej farby, tmavohnedej farby alebo bordovej farby (pozri prvú fotografiu ďalej.). 420U je univerzálny typ, tj. aj na striedavú aj jednosmernú sieť, žeravenie sa získava výkonným zrážacím odporom (R16) 700 ohmov a termistorom (premenlivým odporom - U1). Tie sa hojne používali neskôr v televízoroch. Pri ich zahriatí klesá ich odpor, čo zaručuje že nárazový prúd do žeraviacich vlákien je pri zapnutí rádia tlmený (v iných prístrojoch U triedy túto funkciu robí sériová žiarovočka).

Osadenie prístroja je miniatúrnymi elektrónkami 12H31, 12F31, 12BC32, 35L31, 35Y31, ktoré len tak ľahko nezoženiete, najmä 35L31 a 35Y31. Tak si na ne dajte pozor, nech ich neopatrne nerozbijete.

TSL420Usche.jpg

Schéma z E.Kottek: Českosl. rozhlasiové a televízní přijímače, SNTL.
Servisný návod


Dokumentácia podniku Tesla, n.p.

Ďalším nasledovníkom v podobnej ale aj tejto skrinke bola Tesla 420A, tam už sa použil autotransformátor. Na prelome výroby modelu 420U a 420A sa teda mohlo stať, že sa rôzne kombinovali skladové zásoby a niekedy nájdete v skrinke 420U už šasí 420A. Na vývoz sa vyrábal prístroj 420U-2 s inou stupnicou. Ďalšie varianty prístroja sa mohli líšiť v týchto detailoch (pozri fotografie ďalej v článku):
 1. Zadná stena (s kruhovými alebo obdĺžnikovými otvormi)
 2. Ovládacie gombíky - našiem som celkom tri varianty,
 3. Ladiaci kondenzátor umiestnený zvislo alebo vodorovne,
 4. Predradný odpor pred usmerňovačkou R17 samostatný pod šasí (ako v servisnom návode) alebo zdvojený nad šasí,
 5. Spomínané šasí, resp. autotransforátor a iné osadenie (šasí bez štítku) v skrinke 420U.
 6. Prvé modely mali na brokáte plastový nápis Trio.


Pohľad na rôzne farebné vyhotovenia skrinky.


Pohľad do vnútra prístroja. Druhý mf tranformátor je nejako zdevastovaný, potlačený, a nemá nápis.


Pohľad na šasí prístroja po vybratí z predu. Všminite si, že skrutky a matice boli poistené malou kvapkou červenej farby, jednak proti otočeniu ale aj aj indikácia originality montáže: ak by bola farba porušená, tak servis alebo predajca pri záruke mohli indikovať nejaký zásah do prístroja.

Demontáž prístroja

 1. Najprv malým skrutkovačom odskrutkujte "červíky" v gombíkoch a gombíky dajte dole z ovládacích osičiek.
 2. Potom dajte preč zadnú stenu: dve skrutky vzadu hore, žiarovočka M3 vpredu dole a stenu vytiahnite.
 3. Šasí je pripevnené 4 skrutkami, podľa ďalších obrázkov, potrebujete na tie vnútorné dlhší skrutkovač.
 4. Odletuje prívody k reproduktoru,
 5. Potom šasí ide pomaly vybrať ale len asi 1-2 cm, lebo vybratiu bráni hliníková ručička stupnice. Poznačte si na ladiacom lanku mäkkou ceruzkou jej polohu. Potom ručičku musíte zospodu odmotať z lanka a dať najprv preč. Až potom sa dá šasí bez problémov vybrať.

  Vzadu vpravo a vľavo je šasí uchytené pomocou pliešku s izolačným papierom.
  Vpredu pod šasí sú skrutky držiace šasí pripevnené ku skrinke.
  Odmontujte aj žiarovočku upevenenú pomocou M3 skrutky.

Revízia a oprava rádia

Pokiaľ sa v rádiu nikto nevŕtal, tak toto boli veľmi kompaktné a spoľahlivé rádiá. Treba vykonať rad kontrôl predtým než prístroj zapneme na sieť, cez oddeľovací izolačný transformátor ! Ďalej uvádzame postupnosť najdôležitejších kontrolných úkonov.


1. Ohmetrom skontrolujte odpory R16=700 ohm, R17=150 ohm a termistor U1. Odpor R16 je určite nad šasí a R17 je buď pod šasí alebo je to druhá súčasť odporu R16, ako na obrázku. Prístroj musí mať prepínač napätia (tmavý čierny kruh) hore nastavený na 220V. Premerajte aj sériovú žiarovočku, sieťovú šnúru, vypínač, vypnutý a zapnutý. Ak sú elektrónky zasunuté tak ohmetrom nameriate medzi šasí a jednýmsieťovým kolíkom 0 (nula) ohmov a druhým kolíkom viac ako 1000 ohmov. Ak nenameriate tieto hodnoty, tak choďte podľa schémy bod po bode (kolík, prívod na vypínač, druhý pól vypínača, žiarovočka, R16 atď. a nájdite čo je prerušené.)

2. Často býva prerušený aj R15 - 1 kohm na obr. označený číslom 2, vymeňte za originálny Tesla odpor z tých čias.

3. V tomto mf transformátore sa niekto vŕtal, tak bolo treba premerať aj jeho nastavenie, ale bolo v poriadku.4. Kontrola odporu R3 5k a kondenzátoru C20 M1. Robia napätie na g2 prvých dvoch elektróniek.

5. Kondenzátor C31 10k nesmie mať zvod, radšej ho pri oprave odletujte a neskôr po oprave rádia priletujte na svoje miesto. Odrušuje sieť a je dosť preťažený, často z neho vytečie asfalt. Na funkciu rádia nemá vplyv.

6. Spomínaný termistor - za studena asi 500 ohmov, za tepla asi 60 ohmov. Ak je prerazený tak ho môžete nahradiť aj odporov 82 až 120 Ohmov.

7. Katódový odpor R14 140 ohmov, tiež býva často prerušený.

8. Samozrejme, výmena mriežkového väzobného kondenzátora C27 10nF/630V. Zatiaľ je pre ilustráciu žltý ale pri finalizácii si ho natrite na čierno, aby tak nekričal.

9. Toto je kondenzátor C26 10 nF, ten by mal byť kvôli odbručeniu, schovaný v pletenej kovovej tieniacej mriežke.

10. Tu vidíte ručičku stupnice, ktorú som v pri vyberaní pokrivil, čo by sa nemalo stať :).

Premerajte samozrejme aj iné odpory, aby mali predpísaný odpor. Premerajte aj odpor primárneho vinutia výstupného transformátora (cca 250 ohm).

Po týchto kontrolách a prípadných opravách, priletujte prívody z výst. tranformátora späť na reproduktor (alebo pomocný reproduktor) a zapnite prístroj cez oddeľovací trafák na napätie, elektrónky musia byť zasunuté všetky (sériové žeravenie) a počkajte kým sa nenažhavia. Prístroj nezapínajte na dlho, len kým sa neobjaví na kondenzátoroch C32 a C33 napätie asi 200-210V. Potom prístroj vypnite.

Pripojte si voltmeter trvalo na C33, resp. na + prívod na výstupnom transformátore a zapnite prístroj na dlhšie, pri sústavnom kontrolovaní anódového napätia. Ozve sa v reproduktore brum, prípadne aj šum. Ak pohnete hlasitosťou tak sa ozve praskot, skusté priložiť šroubovák na stredný prívod potenciometra R9, budete počuť veľký brum, tj. nf zosilňovač funguje. Kontrolujte vždy anódové napätie a prípadne obal elektrolytov, či sa elektrolyt nehreje, ak áno, tak prístroj hneď vypnite a vymeňte elektrolyt 2x50mikro, má zvod, mohol by explodovať.Toto je variant zo servisného návodu, kde R17 je pod šasí. C31 a U1 sú kritické súčiastky, ako bolo spomínané vyššie.

Ak ide nf, tak v 95% prípadoch je prístroj v poriadku, skúste zasunúť anténu a niečo naladiť. Ak by nešiel, tak treba systematicky hľadať poruchu, doporučujem dobré svetlo, možno aj lupu, a prekontrolujte jemné drôtiky cievočiek na doske s vf sekciou. Pomôže vám aj servisný návod, kde máte uvedené aj hodnoty cievočiek, merané ohmetrom.

Dororučujem ešte vymeniť, obyčajne vybuchnuté "karamelky", kondenzátory vo vf časi (pozri 11 a 12 na obrázku ďalej).Prvé modely mali na brokáte vpravo umiestnený plastový emblém Trio.

V ďalšej dokumentácii sa sústredíme na prehľad a komentáre k jednotlivým variantom, ktoré mi prešli rukami pri renovácii.

Varianty umiestnenia ladiacich kondenzátorov

Výroba prístroja podľa E. Kotteka sa datuje od 1956 do 1957. Tomu zodpovedá aj dátum na ladiacom kondenzátore. Tento kondenzátor je umiestnený s osičkou vodorovne.
V tomto modeli však kondenzátor uvádza dátum 2.október 1958. Takže sa rádiá 420U vyrábali dlhšie, ako uvádza E.Kottek. Opäť vodorovná osička ladiaceho kondenzátora.
Tento variant má kondenzátor umiestnený s osičkou zvislo.
Toto šasí bolo v skrinke 420U, ale bez štítku, má zaujímavé kryty na MF transformátoroch,, s "ušami". Osička tiež zvislo orientovaná. Prístroj mal ale žeraviaci autotransformátor na 6V, tzn. že je to pravdepodobne šasí z budúceho modelu 420A.

Varianty ovládacích gombíkov

Osadenie: 12H31, 12F31, 12BC32, 35L31, 35Y31
Napájanie: Priamo zo siete, zrážací odpor
Lad.kondenzátor: Os vodorovne
Farba: Čierny bakelit
Dátum v prístroji: 15.7.1957
VČ: 651011

Katalógová karta
Osadenie: 6H31; 6F31; 6BC32; 6L31; 6Z31
Napájanie: Autotransformátor na žeravenie 6V
Lad.kondenzátor: Os zvislo,
Gombíky zlatý pliešok smerom von,
MF cievky na vrchu nity,
Farba: Bakelit vínovočervený

Katalógová karta
Osadenie: 12H31; 12F31; 12BC32; 35L31; 35Y31
Napájanie: Priamo zo siete, zrážací odpor,
Ladiaci kondenzátor: Os vodorovne,
Gombíky zlatý pliešok smerom von,
Dátum v prístroji: 7.10.1958
Farba: Bakelit čierny

VČ: 663229

Katalógová karta
Osadenie: 6H31; 6F31; 6BC32; 6L31; 6Z31
Napájanie: Autotransformátor na žeravenie,
Lad.kondenzátor: Os vodorovne,
Gombíky hladké, dovnútra zlatý pliešok,
Na štítku má 420-A ?
VČ: 609109

Katalógová karta
Osadenie: 12H31, 12F31, 12BC32, 35L31, 35Y31
Napájanie: Priamo zo siete, zrážací odpor
Lad.kondenzátor: Os zvislo
Farba: Čierny bakelit
Vymenený brokát
VČ: 630996

Katalógová karta

Varianty riešenia zadnej steny

Zadná stena s vodorovnými otvormi (VČ 630996)
Zadná stena s okrúhlimii otvormi (VČ 651011)

Dokumenty :: Renovácie, Dokumenty :: Tesla - servis
Vytvorené: 1.7.2009