Tesla 420U a 420A - varianty

1/2008 V.Cingel

V knihe E.Kottek: Československé rozhlasové a televizní přijímač sa prezentuje model 420U Trio s elektrónkami 12H31, 12F31, 12BC32, 35L31, 35Y31, napájaný priamo zo siete so zrážacím odporom. Pri reštaurovaní som našiel však päť rozdielnych modelov, líšiacich sa v detailoch, ako napr. orientácia ladiaceho kondenzátora, iné osadenie elektróniek s použitím autotransformátora, podobne ako v modeli 420A a v neposlednej miere tvarom ovládacích gombíkov. Pri modeli 420A sa vo vyššie citovanom prameni uvádza, že niektoré verzie s označením 420A-a sa motovali do skriniek 420U. V originálnom servisnom návode Tesla n.p. sa pri 420U uvádza umiestnenie ladiaceho kondenzátora zo zvislou osičkou.

Ďalšia zaujímavosť, že v E.Kottek... sa uvádza dátum výroby 1956-1957, ale v modeli uvádzanom v tejto tabuľke nižšie, sa našiel aj model s dátumom na ladiacom kondenzátore 1958, tj. potvrdzuje sa domienka, že model 420U sa postupne prelínal s výrobou 420A a niektoré prvky sa kombinovali. Rovnako, je zaujímavý aj rok výroby na 420A-a 1959 a to v starej skrinke po 420U.
Preto pri reštaurovaní modelu 420U alebo 420A si prekontrolujte daný model, aby ste sa správne rozhodli ako danú verziu reštaurovať.

420U varianty
Osadenie: 12H31, 12F31, 12BC32, 35L31, 35Y31
Napájanie: Priamo zo siete, zrážací odpor
Lad.kondenzátor: Os vodorovne
Farba: Čierny bakelit
Dátum v prístroji: 15.7.1957
VČ: 651011

Katalógová karta
Osadenie: 12H31, 12F31, 12BC32, 35L31, 35Y31
Napájanie: Priamo zo siete, zrážací odpor
Lad.kondenzátor: Os zvislo
Gombíky zlatý pliešok smerom von
(ľavý gombík na obrázku nie je kompletný),
Dátum v prístroji: 15.9.1958
Farba: Bakelit vinovočervený
Vč: 602102


Katalógová karta
Osadenie: 6H31; 6F31; 6BC32; 6L31; 6Z31
Napájanie: Autotransformátor na žeravenie 6V
Lad.kondenzátor: Os zvislo,
Gombíky zlatý pliešok smerom von,
MF cievky na vrchu nity,
Farba: Bakelit vínovočervený

Katalógová karta
Osadenie: 12H31; 12F31; 12BC32; 35L31; 35Y31
Napájanie: Priamo zo siete, zrážací odpor,
Ladiaci kondenzátor: Os vodorovne,
Gombíky zlatý pliešok smerom von,
Dátum v prístroji: 7.10.1958
Farba: Bakelit čierny

VČ: 663229

Katalógová karta
Osadenie: 6H31; 6F31; 6BC32; 6L31; 6Z31
Napájanie: Autotransformátor na žeravenie,
Lad.kondenzátor: Os vodorovne,
Gombíky hladké, dovnútra zlatý pliešok,
Na štítku má 420-A ?
VČ: 609109

Katalógová karta
Osadenie: 12H31, 12F31, 12BC32, 35L31, 35Y31
Napájanie: Priamo zo siete, zrážací odpor
Lad.kondenzátor: Os zvislo
Farba: Čierny bakelit
Vymenený brokát
VČ: 630996

Katalógová karta
420A varianty
420A:
Osadenie: 6H31; 6F31; 6BC32; 6L31; 6Z31
Lad.kondenzátor: Os zvislo
Farba: Čierny bakelit
Kovová mriežka

Katalógová karta
42A-7
Osadenie: 6H31; 6F31; 6BC32; 6L31; 6Z31
Kovová mriežka
Iná stupnica, exporný typ

Katalógová karta
420A-A a
Osadenie: 6H31; 6F31; 6BC32; 6L31; 6Z31
V skrinke 420U
Lad. kondenzátor: Os vodorovne
Rok v prístroji: 1959
Gombíky: hladké, zlatý pliešok dovnútra

Katalógová karta
Dokumenty :: Články, Dokumenty :: Tesla - servis
Vytvorené: 10.1.2009