Tesla Harmonie a Harmonie II - fotoalbum z renovácie

(c) Viktor Cingel, 2008

Rádio Harmonie a Harmonie II patrí do série rádii Tesla, v ktorých sa použilo tzv. pásmové ladenie na krátkych vlnách. Prístroj sa renovoval veľmi podobným spôsobom ako Tesla 603A, nakoľko elektricky aj mechanicky je to úplne zhodný prijímač. Servisný návod a schéma je uvedená v servisnej dokumentácii od firmy Tesla n.p.


Nálezový stav rádia, v stupnici chýbala originálna ručička pre SV/DV a aj pre KV. Inak v poriadku.


Klasické usporiadanie elektroniky rádia, vľavo trafo s usmerňovačkou a šasí s osadením ECH21,EF22 x 2, EBL21.


Lak na vrchu skrinky bol trochu popraskaný. Jemne sa zbrúsil a skrinka sa prelakovala.


Šasí z vrchu po vyčistení a elektrickej kontrole. Zaujímavosťou sú dva elektrolytické kondenzátory, nie jeden dvojitý.


Elektronika po oprave - vymenené 2x svitkové kondenzátory a anódový odpor EF22 v nf. Opravené dva odtrhnuté spoje.


Šasí zo zadu, z vrchu.


Detail na dokonale vyčistenú a premazanú mechaniku pásmového ladenia.


Hotový, renovovaný prijímač.


Detailný pohľad na ovládacie gombíky


Prijímač skompletovaný v skrini. Dajte pozor na jeho mikrofonickú citlivosť.


Zadná stena prijímača.

Dokumenty :: Renovácie, Dokumenty :: Tesla - servis
Vytvorené: 7.9.2008