Neutrodyn - renovácia príjímača z roku 1928

(c) 7/2008 V.Cingel

Pre tých, ktorí sa venujú prijímačom zpred roka 1930, som pripravil túto lahôdku. Ide o "truhličku", pravdepodobne amatérsky zhotovenú zo stavebnice. V prístroji som nenašiel žiadny výrobný štítok. Na identifikáciu by možno pomohlo pár faktov o použitých súčiastkách:
  • Elektrónky: ZENITH - RRBF, L424, L415, výroba datovaná na štítku od 1938 do 1940.
  • Cievky - RADIOSTAR
  • Mriežkový zvod - DUOLIT (250cm, 2MOhm)
  • Ladiace kondenzátory - STAR CONDENSER, 0,0005 mikroF
  • nf transformátor: RECORD

Konštrukcia prijímača

Prijímač je 4 lampový neutrodyn. Prvá elektrónka RRBF (ekvivalent RE084) je zapojená ako vf predzosilňovač (preselektor). Aby neoscilovala, tak z anódového okruhu je privedený malým neutralizačným kondenzátorom časť signálu späť na mriežku v protifáze. Detaily si čitateľ môže prečítať v článku Konštrukčné prvky rádií z 30.rokov. V anóde je zapojený vf transformátor, pričom sekundár tvorí ladiaci obvod a časť vinutia slúži pre spätnú väzbu. Druhá elektrónka RRBF je zapojená ako spätnoväzbový audión, ktorý zabezpečuje detekciu. Mriežkový odpor a kondenzátor tvorí jedna súčiastka od firmy Duolit. V anóde druhej elektrónky je zapojená vf tlmivka a do série nf tranformátor 1:4 od firmy Record. Sekundár nf transformátora je zapojený na mriežku L424 (približne RE074) a druhý koniec sa pripojuje na vstavanú batériu, na zvýšenie záporného mriežkového predpätia. Odporovou väzbou a väzobným kondenzátorom 10.000 pF je pripojená štvrtá, výkonová elektrónka L415 (približne RE134), ktorej mriežka je tiež pripojená na - pól batérie pre predpätie. Orientačné charakteristiky elektróniek sú uvedené ďalej v tabuľke. Prijímač sa zapína a vypína veľmi jednoducho - zasunutím Jacku s ampliónom buď do anódového okruhu tretej elektrónky alebo poslednej elektrónky, sa v kombinovanom prepínači v Jacku zapne žeravenie a anódové napätie sa pripojí na jednu alebo dve elektrónky. Ekvivalenty elektróniek nájdete aj v tomto katalógu.


Na prednom paneli sa nachádzajú dva ladiace kondenzátory, ďalej reostaty pre nastavenie žeravenia, riadenie spätnej väzby a dva otvory pre Jack. Neutralizačný kondenzátor je zabudovaný v prístroji, Je to trochu nešťastné riešenie, lebo je veľmi ťažké zabezpečiť nastavenie prvej elektrónky, aby nekmitala. Ruka v prístroji mení vf pomery a treba to citlivo nastavovať na viackrát.

Prístroj je mechanicky zmontovaný na doštičke a autor montáže bol veľmi precízny, nakoľko spoje ako aj spájkovanie vodičov, je na veľmi profesionálnej úrovni. Takmer by som povedal, že je to profesionálna výroba, ale neviem to potvrdiť.

Renovácia
Renovácia prístroja bol vcelku jednoduchá, nakoľko prístroj bol vo vynikajúcom stave. Predný ebonitový panel, hrubý 5mm bol pokrivený a zlomený, tak sa podľa neho spravila replika z preglejky, ktorá sa celoplošne jemne pretmelila, prebúsila a viackrát prestriekala a prebrúsila, čím vznikol veľmi hladký a nepórovitý povrch. Ten sa potom prestriekal čiernym matným lakom. Jemné lesknutie ebonitu sa dosiahlo prevoskovaním.

Skrinka bola úplne zbúsená až na drevo. Drevo je dubové, podľa nepoškodeného vnútra usudzujem, že bolo len nalakované v prírodnom odtieni. Preto sa povrch len namoril jednou vrstvou odtieňa dubu a trikrát prevoskoval, a preleštil.

V prístroji boli zospájkované všetky odtrhnuté vodiče, spájkované spoje boli jemne prekefované. Jemnou kefkou sa očistili aj vodiče a skrutky. Chrómované časti sa jemne preleštili Silichrómom. Veľmi krásne sú najmä kostričky ladiacich kondenzátorov, je na nich silná vrstva chrómu a ladiace dosky sú mosadzné. Vo vnútri skrinky sú dva uholníčky, ktoré držali batériu na predpätie. Ako vidno na ďalších obrázkoch, v prístroji bol domontovaný kondenzátor 0,1mikroF, od firmy Hydra, ale bol pripojený modrými vodičmi, dosť neodborne, tak išiel preč. Je funkcia bolo blokovať anódové napätie na detektorovej elektrónke, zrejme prijímač trochu pískal, niekedy takýto kondenzátor pomôže, najmä ak sa použije sieťový eliminátor. Pri použití batérií to však nebýva.


Drevená skrinka očistená až na drevo, pred morením


Replika panelu vyrobená z preglejky 5mm


Prístroj v pôvodnom stave, všminite si vľavo ten Hydra kondenzátor a modré vodiče k nemu.


Detail na nf časť, odporovú väzbu, prevodný nf tranformátor, vf tlmivku (červený stĺpik) a jacky


Prístroj po renovácii, elektrónky sú osadené. Vpravo dole vidno malinký neutralizačný kondenzátor - osička.


Pohľad na prístroj zvrchu, precízna práca, vodiče idú kolmo na seba.


Cievky - vľavo anténna, vpravo anódová


Elektrónky od firmy Zenith (talianske)
Elektrónka
Uf (V)
If (mA)
Ua (V)
Ia (mA)
-Ug1 (V)
S
Ri (kOhm)
RRBF (~RE084)
4
0,06
150
4
-2,5
8
10
L424 (~RE074)
4
0,08
150
4
-4
10
15
L415 (~RE134)
4
0,15
150
8
-10
4,5
9,5

Skompletovaný prístroj, pohľad zpredu. Pod reostatovými gombíkmi sú stupnice.

Dokumenty :: 30-te roky, Dokumenty :: Renovácie
Vytvorené: 24.6.2008