Schémy a servisné návody prijímačov dovážaných zo zahraničia - Taliansko, Japonsko, Francúzko, Nemecko, Honkong, neznáme

Servisná dokumentácia s popisom prístrojov, schémou a postupmi ladenia, resp. návod na používanie pre prijímače dovážané v 70.-90. rokoch minulého storočia zo zahraničia, resp. neznáme prístroje zahraničné, resp. na základe zahraničnej licencie vyrábané u nás..

JAPONSKO
TALIANSKO

NEMECKO (W.GERMANY)
FRANCÚZSKO

INÉ / NEZNÁME / HONKONG
Dokumenty :: Servisné návody, Dokumenty :: Schémy zapojenia, Dokumenty :: Zahraničné rádiá
Vytvorené: 20.4.2008