Schémy a servisné návody prijímačov dovážaných z Rumunska

Servisná dokumentácia s popisom prístrojov, schémou a postupmi ladenia, resp. návod na používanie pre prijímače dovážané v 70.-90. rokoch minulého storočia z Rumunska

Servisný návod/Schéma
Servisný návod/Schéma

Diamant 248, Sirius 245, (Rumunský výrobca)
Eforie S692A - E3, (Electronica S.A.)
IRIS, (Tehnoton)
Neptun, (Rumunský výrobca)
NZC150 (rumunský), (Tesla)
NZC431 (nemecký,rumunský), (Tesla)
OMEGA - S770T, (Tehnoton)
Pacific, (Tehnoton)
RIC2 , (Electronica S.A.)
RIC2 , (Electronica S.A.)


(Old radios, Schematic, Circuit wiring, Service instructions for radios from Romania)
Dokumenty :: Servisné návody, Dokumenty :: Zahraničné rádiá
Vytvorené: 22.1.2008