Schémy a servisné návody prijímačov dovážaných z Juhoslávie a Bulharska

Servisná dokumentácia s popisom prístrojov, schémou a postupmi ladenia, resp. návod na používanie pre prijímače dovážané v 70.-90. rokoch minulého storočia z Juhoslávie a Bulharska.

JUHOSLÁVIA - Servisný návod/Schéma
BULHARSKO - Servisný návod/Schéma

(Old radios, Schematic, Circuit wiring, Service instructions for radios from Yugoslavia and Bulgaria)
Dokumenty :: Servisné návody, Dokumenty :: Zahraničné rádiá
Vytvorené: 23.11.2007