Schémy a servisné návody prijímačov dovážaných z NDR (DDR)

Servisná dokumentácia s popisom prístrojov, schémou a postupmi ladenia, resp. návod na používanie pre prijímače dovážané v 70.-90. rokoch minulého storočia z bývalej NDR.

    Servisné návody v Databáze
    Servisné návody v Databáze

(Old radios, Schematic, Circuit wiring, Service instructions for radios from East Germany, Service Anleitung, Stromlaufplan, DDR, NDR, VEB Stern, RFT, Robotron, ...)Dokumenty :: Servisné návody, Dokumenty :: Zahraničné rádiá
Vytvorené: 23.11.2007