Schémy a servisné návody prijímačov dovážaných zo ZSSR (ruské)

Servisná dokumentácia s popisom prístrojov, schémou a postupmi ladenia, resp. návod na používanie pre prijímače dovážané v 70.-90. rokoch minulého storočia z bývalého ZSSR.

Príspevky do tejto rubriky zaslali:
Zdeněk Vaníček, Pavel Vysloužil, Václav Roubalkík, Ing. Jiří Karlík (ČR) a Ladislav Sjekel, Kamil Muller, Viktor Cingel (SR)

Ak tu nie je hľadaná schéma, potrebujete vyššiu kvalitu skenu alebo máte model, ktorý tu nie je, napíšte email na adresu admin@radiohistoria.sk, poriešime podľa možností :).

Ďalšie linky kde nájdete schémy ruských rádií: http://www.rw6ase.narod.ru/, http://www.cqham.ru/sch2.htm, http://dusty-attic.narod.ru/Shems.html, http://www.amradio.ru/radio_book/vrl_all.html.

Výrobca - Prijímač - Krajina
Servisný návod/Schéma
Schéma náhonov ladiacich laniek

(dodal J.Karlik ČR)
LadiaceNahony.pdf

Zapojenie integrovaných obvodov v ruských prijímačoch
IO-CCCP.pdf
Zapojenie kontaktov cievok v rádiách

(dodal J.Karlik ČR)
VyvodyCievok.pdf
ABAVA РП-8330

(dodal L.V.Cingel, SR)
(schema: JoMa)ne
ABAVARP-8330sch.jpg Abava-8830.pdf
Almaz

(dodal Z.Vaníček ČR)
Almaz.pdf
Alpinist

(dodal Z.Vaníček ČR)
ALPINIST.pdf
Alpinist 320

(dodal Z.Vaníček ČR)
ALPINIST320SN.pdf
Alpinist 321

(dodal Z.Vaníček ČR, D.Štěpánek ČR)
ALPINIST321schema.pdf alpinist_321.jpg
Alpinist 405

(dodal Z.Vaníček ČR)
Alpinist405.pdf
Alpinist 407

(dodal Z.Vaníček ČR)
ALPINIST407.pdf
Alpinist 417

(dodal Z.Vaníček ČR)
Alpinist417SNS.pdf
Alpinist 418

(dodal P.Vysloužil ČR)
Alpinist418.pdf
AM 301 (Autorádio)

(dodal Z.Vaníček ČR)
AM_301autoradio.pdf
Atmosfera; Atmosfera 2

(dodal Z.Vaníček ČR)
ATMOSFERA_ATMOSFERA 2.pdf
Atmosfera 2M

(dodal Z.Vaníček ČR)
ATMOSFERA2M.pdf
Banga

(dodal Z.Vaníček ČR)
BANGA.pdf
Elektronik
(stavebnica)
(dodal Z.Vaníček ČR)
ELEKTRONIKnavodschema.pdf
ERA 2M; MAJAK 1

(dodal Z.Vaníček ČR)
ERA.pdf
Etjud

(dodal Z.Vaníček ČR)
ETJUD.pdf
Etjud (ЭТЮД) 603

(dodal Z.Vaníček ČR)
ETJUD 603.pdf
Evrika 402

(dodal Z.Vaníček ČR)
EVRIKA402.pdf
Gauja

(dodal Z.Vaníček ČR)
GAUJA.pdf
Geolog

(dodal L.Sjekel SR)
Geolog.pdf
Geolog 2 a Gelolog 3

(dodal J.Karlik ČR)
GEOLOG2-3x.pdf
(pozri aj Náhody a Cievky vyššie)
Geolog 3

(dodal Z.Vaníček ČR)
GEOLOG3.pdf
Giala (Gjala)

(dodal Z.Vaníček ČR)
GIALA.pdf
Giala 404

(dodal J.Karlík ČR, V.Cingel SR)
GIALA404x.pdf Giala404sch.pdf
(pozri aj Náhody a Cievky vyššie)
Giala 407 (Gjala 407)

(dodal Z.Vaníček ČR)
GJALA407SN.pdf
Junosť KP 101

(dodal "78.136.150.143")
Junosť 105

(dodal Z.Vaníček ČR)
JUNOST105sns.pdf
Jupiter; Neyva; Signal

(dodal Z.Vaníček ČR)
JUPITER_NEYWA_SIGNAL.pdf
Chasar 304 (Khazar)

(dodal P.Vysloužil ČR)
Chazar304.pdf
Chasar 402 (Khazar)

(dodal Z.Vaníček, J.Karlík ČR) (schéma L.Sjekel SR)
CHASAR402.pdfChazar402sch.pdf CHAZAR402x.pdf
(pozri aj Náhody a Cievky vyššie)
Chasar 403 (Khazar)

(dodal P.Vysloužil ČR)
Chazar403.pdf
Kiev 7

(dodal Z.Vaníček ČR)
KIJEV7.pdf
Kosmonavt

(dodal Z.Vaníček ČR)
KOSMONAVT.pdf
Kosmos; Kosmos M

(dodal Z.Vaníček ČR)

(Sándor Selyem Tóth HU)
KOSMOS_KOSMOSM.pdf
KosmosSNS.pdf
Lastočka

(dodal Z.Vaníček ČR)
LASTOCKA.pdf
Lastočka 2; Saturn

(dodal Z.Vaníček ČR)
LASTOCKA2_SATURN.pdf
Leningrad 002

(dodal Z.Vaníček, J.Karlík ČR)
Leningrad002.pdf LENINGRAD002x.pdf
(pozri aj Náhody a Cievky vyššie)
Leningrad 006 Stereo

(dodal Z.Vaníček ČR)
LeningradStereo.pdf
Leningrad 010 Stereo

(dodal Z.Vaníček ČR)
LENINGRAD010sns.pdfLENINGRAD010sch.pdf
Maximka

(dodal Z.Vaníček ČR)
MaximkaSNS.pdf
Meridian

(dodal Z.Vaníček ČR)
Meridian.pdf
Meridian 201

(dodal P.Vysloužil ČR
(V.Cingel SR)
Meridian201.pdf
Meridian 202

(dodal P.Vysloužil ČR)
Meridian202.pdfMeridian-202-sns.pdf
Meridian 206

(dodal Z.Vaníček ČR)
Meridian206.pdf
Meridian 210

(dodal J.Karlík ČR)
MERIDIAN210x.pdf
(pozri aj Náhody a Cievky vyššie)
Meridian 211, 212

(dodal P.Vysloužil ČR)
Meridian211212.pdf
Meridian 236, 237

(dodal P.Vysloužil ČR)
(CS verzia J.Fejtek +CR)
Meridian236237.pdf Meridian236237CS.pdf
Mikro

(dodal Z.Vaníček ČR)
MIKRO.pdf
Mir

(dodal Z.Vaníček ČR)
MIR.pdf
Mrija

(dodal Z.Vaníček ČR)
MRIJA.pdf
Neywa (Něva)

(dodal Z.Vaníček ČR)
NEVA.pdf
Neywa 2

(dodal P.Vysloužil ČR) (L.Sjekel SR)
Neywa 2.pdf Neywa 2 color.pdf
Neywa 304

(dodal V.Cingel SR)
(schema: JoMa)
Neywa 304.pdf NYEVA 304.jpg Neywa304nos.pdf
Neywa 402

(dodal Z.Vaníček ČR) (L.Sjekel SR)
NEWA402.pdf Neywa 402 short.pdf
Neywa 403

(dodal P.Vysloužil ČR)
Neywa 403.pdf
Neywa M

(dodal L.Sjekel SR)
NeywaM.pdf
Olympic

(dodal P.Vysloužil, Z.Vaníček ČR)
Olimpik.pdf OlimpikSN.pdf
Okean 205

(dodal Z.Vaníček ČR)
OKEAN205.pdf
Okean 209

(dodal Z.Vaníček ČR)
OKEAN209.pdf
Okean 208 a 209

(dodal J.Karlík ČR)
OKEAN208-OKEAN209x.pdf
(pozri aj Náhody a Cievky vyššie)
Okean 214

(dodal Z.Vaníček ČR)
OKEAN214schema.pdf
Onyx 401

(dodal J.Karlík ČR)
ONYX401x.pdf
(pozri aj Náhody a Cievky vyššie)
Orbita

(dodal P.Vysloužil ČR)
OrbitaSNS.pdf Orbita.pdf
Orbita 2

(dodal L.Sjekel SR)
(schema: JoMa)
Orbita2.pdf ORBITA - 2.jpg
Oreanda 301

(dodal Z.Vaníček ČR)
OREANDA 301.pdf
Orion 302
Voschod 308
(dodal Z.Vaníček ČR)
ORION 302_VOSCHOD 308.pdf
Orlenok

(dodal Z.Vaníček ČR)
ORLENOK.pdf
Otdych

(dodal Z.Vaníček ČR)
OTDYCH.pdf
Planeta

(dodal P.Vysloužil ČR)
(dodal Z.Vaníček ČR)
PlanetaSchema.pdf PLANETA.pdf
PT-16-IV - televízor

(dodal B.Čepec, SR)
Kliknite sem Downloads
Quartz 402 (Kvarc)

(dodal P.Vysloužil, Z.Vaníček ČR)
Quartz402text.pdf QUARTZ402SN.pdf
Quartz 406

(dodal P.Vysloužil ČR)
Quartz406 CZ.pdf
Quartz 407

(dodal Z.Vaníček ČR)
QARTZ 407.pdf
Quartz 408 (Kvarc)

(dodal P.Vysloužil ČR) (schéma L.Sjekel SR)
Kvarc408.pdf Kvarc408sch.pdf
R 8320

(dodal V.Roubalík ČR)
scan0001.pdf
Riga 103

(dodal L.Sjekel SR)
RIGA103.pdf
Riga 104

(dodal Z.Vaníček, J.Karlík ČR)
RIGA104SN.pdf RIGA104x.pdf
(pozri aj Náhody a Cievky vyššie)
Riga 110

(dodal Z.Vaníček ČR)
RIGA110schema.pdf
Riga 301a, 301b

(dodal Z.Vaníček ČR)
RIGA 301A301B.pdf
Riga 302

(dodal L.Sjekel SR)
Riga302.pdf
Rossija

(dodal P.Vysloužil ČR)
(XY dodal J.Fejtek ČR)
(schema: JoMa)
Rosija.pdf RossijaXY.pdf ROSSIA.jpg
Rossija 301

(dodal L.Sjekel SR)
(J.Fejtek ČR)
Rosija301.pdf Rossija301.pdf
Rossija 303

(dodal P.Vysloužil ČR)
ROSIJA303sch.pdf
Rubín

(dodal Z.Vaníček ČR)
RUBIN.pdf
Selena

(dodal P.Vysloužil ČR)
Selena SCH a PL.pdf SelenaPopis.pdf
Selena 210, 211, 212

(dodal P.Vysloužil ČR)
Selena210212.pdf Selena RU.pdf
Selena 215 - 217

(dodal J.Karlík, ČR)

Selena 216

(dodal P.Vysloužil ČR)
Selena216.pdf Signal402sch.pdf
Selga

(dodal Z.Vaníček ČR)
SELGA.pdf
Selga 404

(dodal Z.Vaníček ČR)
(SN dodal P.Vysloužil ČR)
SELGA 404 schema.pdf Selga404.pdf
Selga 405

(dodal Z.Vaníček ČR)
(SN dodal L.Sjekel SR)
SELGA 405 schema.pdf Selga405.pdf
Selga 410

(dodal P.Vysloužil ČR)
Selga410.pdf
Serenada RE 308 (Серенада РЭ 308)

(dodal M.Borovička, SR)

Signal 402

(dodal P.Vysloužil ČR)
(V.Cingel SR)
Signal402.pdf Signal-402-sch.pdf
Signal 403

(dodal P.Vysloužil ČR)
Signal403.pdf
Signal 601

(dodal P.Vysloužil ČR)
(NOcz: V.Cingel)
SIGNAL601.pdf SIGNAL601sch.pdf Signal601cz.pdf
Simfonia 003
(dodal J.Rotok, HU)
Simf009_tj.gif Simfonija003.pdf
Sjurpriz

(dodal Z.Vaníček ČR)
SJURPRIZ.pdf
Sokol 2

(dodal Z.Vaníček ČR)
SOKOL 2.pdf
Sokol 4
(chýba schéma)

(dodal P.Vysloužil, Z.Vaníček ČR)
Sokol4.pdf Sokol4SCH.pdf
Sokol 304

(dodal P.Vysloužil ČR)
(V.Gánoczy SR)
(V.Cingel SR)
Sokol304.pdf Sokol304sch.pdf
Sokol304dod.pdf Sokol-304-sch.pdf
Sokol 308

(dodal Z.Vaníček, P.Vysloužil ČR, L.Sjekel SR)
Sokol308SNS.pdf
Sokol308.pdf SOkol308PL.pdf
Sokol 403

(dodal Z.Vaníček ČR)
(V.Cingel SR)
Sokol 403.pdf Sokol-403-sch.pdf
Sokol 404
(český)

(dodal P.Vysloužil ČR)
Sokol404.pdf Sokol404sch.pdf
Sokol 405

(dodal Z.Vaníček ČR)
SOKOL 405.pdf
Sonata

(dodal P.Vysloužil ČR)
SONATA.pdf SonataSNS.pdf SonataSch.pdf
Sonata 201
(schéma, SNS)

(dodal P.Vysloužil ČR)
(V.Cingel SR)
Sonata201.pdf
Spidola; VEF Spidola 10

(dodal Z.Vaníček ČR)
SPIDOLA_VEF SPIDOLA 10.pdf
Spidola 230

(dodal L.Sjekel, J.KArlík SR)
Spidola230.pdf SPIDOLA230-SPIDOLA231x.pdf
(pozri aj Náhody a Cievky vyššie)
Spidola 231

(dodal Z.Vaníček ČR)
SPIDOLA 231.pdf
Spidola 232

(dodal Z.Vaníček ČR)
Spidola232sch.pdf
Spidola 240

(dodal L.Sjekel SR)
Spidola240sns.pdfSpidola240sch.pdf
Spidola 250, 251, 252

(dodal P.Vysloužil ČR)
SPidola20x.pdf
Sport

(dodal P.Vysloužil ČR)
Sport.pdf
Sport 2

(dodal Z.Vaníček ČR)
SPORT 2.pdf
Suvenir

(dodal Z.Vaníček ČR)
SUVENIR.pdf
Svireľ 402

(dodal P.Vysloužil ČR)
SVIREL402.pdf
Tomb 305, Vega 320

(dodal Z.Vaníček ČR)
VEGA 320_TOMB 305.pdf
Topaz 2, Sokol

(dodal Z.Vaníček ČR)
TOPAZ 2_SOKOL.pdf
VEF 12

(dodal Z.Vaníček ČR)
VEF 12.pdf
VEF 201

(dodal Z.Vaníček ČR)
VEF201sch.pdf
VEF 202

(dodal P.Pavlík, ČR)
VEF 202.jpg
VEF 204

(dodal Z.Vaníček ČR)
VEF204sch.pdf
VEF 206

(dodal P.Vysloužil ČR)
(návod V.Cingel SR)
(nd. J.Karlík ČR)
VEF206.pdf VEF206snssch.pdf VEF206-nahradnediely.pdf
VEF 214

(dodal L.Sjekel SR)
VEF214.pdf
VEF 260

(dodal Z.Vaníček ČR)
VEF 260.pdf
Vega 326

(dodal Z.Vaníček ČR)
VEGA 326.pdf
Vega 328 (AMP-IN)

(dodal V.Cingel, SR)
Vega-328-radio.pdf
Vega 341

(dodal P.Vysloužil ČR, L.Sjekel SR,
Z.Vaníček ČR)
Vega 341 RU.pdf VEGA341_IO.pdf VEGA341SNS.pdf
Vega 402

(dodal P.Vysloužil ČR)
(SNS: V.Cingel SR)
Vega402.pdf Vega402sns.pdf
Vega 404

(dodal P.Vysloužil ČR)
(NO: R.Vodvárka SR)
(SCH. V.Cingel SR)
Vega404.pdf Vega404_NO.pdf Vega-404-sch.pdf
Vesna 204

(dodal Z.Vaníček ČR)
VESNA 204.pdf
Voschod 308
(pozri aj Orion 302)

(dodal P.Vysloužil ČR)
Voschod308.pdf
Zvezda 54

(dodal Z.Vaníček ČR)
ZVEZDA54.pdf
Zvezdočka (ЗВЕЗДОЧКА)

(dodal P.Vysloužil ČR)
(J.Fejtek ČR)
Zvezdocka.pdf ZvezdockaRus.pdf
Neznámy

(dodal P.Vysloužil ČR)
Neznamy_01.tif Neznamy_02.tif
Neznámy

(dodal L.Sjekel SR)
Neznamy.pdf


(Old radios, Transistor radios, Schematic, Circuit wiring, Service instructions for radios from Russia, CCCP, SSSR, ZSSR, USSR, радио приемник, ремонт, схема )
Dokumenty :: Servisné návody, Dokumenty :: Zahraničné rádiá
Vytvorené: 23.9.2007