Predám (Vintage radios or components for sale)
Tieto rádiá resp. komponenty sú na predaj. Vzhľadom na vek prístrojov, funkčnosť vcelku ani komponentov nie je garantovaná.
Ponuku na odkúpenie zašlite mailom na admin@radiohistoria.sk, uvedte názov, resp. poradové číslo.
Odber osobne v Bratislave, resp. po dohode na niektorom stretnutí zberateľov. Pri poslaní poštou sa pripočíta poštovné.
Ak potrebujete viac detailov a obrázkov, napíšte.

The following sets and components are for sale.
Please send your offer or interest to admin@radiohistoria.sk,
Delivery in Bratislava, Slovakia (or near), or by a courier (fee applied).
If you need more pictures, please ask
Navštívte aj stránku s požiadavkami na kúpu.
Click to see what is requested tu buy.1. Zadná stena Telefunken 33W - cena/price: 15€ (+doprava)

Stav: originálny.
Status: original.2. Tesla, vozidlová rádiostanica VR22 - cena/price: 20€ (+doprava)
Stav: neskúšaný, v pôvodnom stave, frekvencie 74,550, 74,500, 74,725 MHz
Status: not tested, as found, frequencies: 74,550, 74,500, 74,725 MHz3. Skrinka Markofon M23 + reproduktor - cena/price: 20€ (+doprava)
Stav: renovovaná
Status: renovated4. Grundig, CRT analógový osciloscop 20MHz, dva kanály/two channels - cena/price: 60€ (+doprava)
Stav: funkčný. dodávaný bez sondy
Status: functional, delivered without probes,5. Standard 3A a 3AL - skrinky/metal cabinets - cena/price: 15€/ks/piece (+doprava)
Stav: opieskované, zinková farba
Status: restored, zinc paint,6. Starší počítač Compaq - cena/price: 15€ (+doprava)
Stav:?
Status: ?
7. Slávny, prvý touch screen telefón - HP iPAQ - cena/price: 20€ (+doprava)
Stav: kompletná zostava so všetkým vybavením
Status: a completed set of iPAQ and all accessoriesDokumenty :: Články
Vytvorené: 29.9.2013