Jednoduchý skoušeč a měřič kondenzátorů a tlumivek. Ing. M.Beran

Ing. Miroslav Beran: Historické rádio


Beran-SkouseckaKodiku.pdf Beran-SkousecKondiku-a-Indukcnosti.pdf(C) Ing. Miroslav Beran. Všetky práva vyhradené. Akékoľvek rozširovanie materiálov v celku alebo len časti, v tlačenej i elektronickej forme je zakázané. Použitie návodov, pokynov a doporučení uvedených v tomto dokumente je na vlastnú zodpovednosť.
Dokumenty :: Prístroje a meranie, Dokumenty :: Rádio-súčiastky
Vytvorené: 11.9.2011