Technické informácie - Tesla Orava k.p, Nižná a OTF, a.s. Nižná, OVP Orava s.r.o. Trstená
Ak máte presnejšie informácie, radi tento zoznam opravíme a doplníme.
Pri niektorých návodoch sú ešte nezrovnalosti, alebo chýbajú (sú označené otáznikom ?)
Tesla Orava k.p. Nižná - Technické informácie č.

1 - 1979, Rôzne servisné poznámky: Ochrana MAS560, FTV Fatra, Color, ....
2 - 1979 - 4158A Satelit (predbežná dokumentácia)
3 - ?
4 - FTV Tesla 4401A I. diel: Popis činnosti obvodov
5 - FTV Tesla 4401A II. diel: Postup pri nastavovaní obvodov a mechanické zapojenie jednotlivých dielov
5 - Castello 4249 U-5 a Cavallo 4136 U-5
6 - Televízne prijímače Tesla 4258U, U-2, U-21 s konvertorom
7 - Luna 4259U
8 - Tesla Color 4401A, s kanálovým voličom ET270A
9 - Maďarský kanálový volič KOMBI v prijímači Salermo 4246U-6
10 - Maďarský tuner KOMBI v prijímači Castello 4249U
11 - Tuner Tesla 6PN 382 41, 6PN 382 65 a obrazovka 61LK1B v televizních přijímačích Tesla Orava
12 - TV 4244U Aramis, pokyn pre opravu
13 - Zmeny elektrických súčiastok a úprava zapojenia FTVP Tesla Color 4401A
14 - Tesla 4156AB Minitesla s v.č. >14000
15 - Minitesla 4156AB (výr. číslo nad 14000)
16 - TV prijímače typového radu Dukla
17 - Senzorové ovládanie, úprava koncového stupňa vert. rozkladu TVP radu Dukla
18 - Olympia 4274A a Capella 4271A
19 - ?
20 - Nálezy pri opravách typové rady Dukla a Olympia
21 - Nastavovací predpis pre radu Olympia a TVP Silvia 4280A
22 - ?
23 - Popis obvodov v TVP radu Olympia
24 - Daria 4157AB
25 - IO MAS560 v senzor. jednotkách
26 - ?
27 - ?
28 - PM-1 PIN Diodový tuner
29 - FTV 4401A, 4409A, 4409A-1, 4411A-3. Postup pri nastavovaní obvodov, zoznam náhradných dielov
30 - Satelit, Tesla 4158A
31 - Color Univerzál 4412A - A1
32 - 4412A Color Univerzál - náhradné diely
33 - 4283A Andrea senzorová jednotka s digitální informáciou
34 - Tesla 4407A Color 110 - nastavení, zapojení, náhr. díly
35 - Tesla 4413A, 4413A-5 Color In-Line - nast. předpis, náhr.
36 - Tesla 4413A, 4413A-5 Color In-Line - popis obvodů
37 - Tesla 4407A Color 110 - popis obvodů
38 - Kanálové voliče TESLA 6PN 382 44.2, 7PN 382 002
39 - Tesla 4415A Color 110 ST - nastavení, zapojení, náhr. díly
40 - Tesla 4415A Color 110 ST - popis obvodov
41 - 11/83 - Saturn, Tesla 4278A, Urán, Tesla 4141A
42 - 1983 - Saturn, Tesla 4278A, popis obvodov
43 - Tesla 4417A Color 110 ST II
44 - 12/87 - Color Oravan, Tesla 4333A, Minicolor, Tesla 4330A
44 - Dodatok: Color Oravan Tesla 4333A
45 - Tesla 4330A Minicolor a 4333A Color Oravan - popis obvodov
45 - Doplnok: FTVP 4330A, 4333A: Popis nových obvodov
46 - Pluto 4159AB, Merkur 4160AB
47 - Dálkový ovladač pro 4429A
48 - Color 429 4429A
49 - ?
50 - FTV radu Tesla 4416A - Color 416 (4416A), 419 (4419A), 422 (4422A)
51 - FTV radu Tesla 4416A - Color 416 (4416A), 419 (4419A), 422 (4422A) popis obvodov
52 - 1988 - Color 423, Tesla 4423A ( + popis obvodov syntézy C430)
? 52 - Tesla 4335A Aleš Color (v českom jazyku)
53 - 1987 - Satelit 4158AB, Pluto 4159AB, Merkur 4160AB
54 - 11/87 - FTVP typové řady 416, Color 416, Tesla 4425A
54 - Doplnok - FTVP typové řady 416, Color 416, Tesla 4425A
55 - 05/88 - FTV radu Color Oravan Tesla 4333A, Color Oravan 2, Color 332, 334, 338
? 55 - Tesla 4337A Brožík Color (v českom jazyku)
56 - 07/88 - Merkur 2, Tesla 4162A
57 - 10/88 - Color Oravan Lux, Tesla 4339A (popis obvodov syntézy SAA1293)
58 - 12/88 - Color 332, Color 334, Tesla 4332A, Tesla 4334A
59 - 03/88 - FTV radu Color 419 - Color 437, 438, 439 (Tesla 4437A, 4438A, 4439A)
60 - Kanálový volič 6PN38674 a 38675
61 - 09/89 - Color 428, Tesla 4428A
62 - 1991 - Color 440, Tesla 4440A
63 - 1990 - Color 442, Tesla 4442A
64 - 12/90 - Color 446, Color 447 (Tesla 4446A, 4447A)
65 - 08/91 - Color 343, Tesla 4343A
66 - 07/91 - Color 445, Tesla 4445A
67 - 11/91 - Color 430 TXT, Tesla 4430A21
68 - 01/92 - Color 441, Tesla 4441A
69 - 08/92 - Color 448 (už pod označením OTF a.s.)

Tesla Orava k.p. Nižná - Technická informácia pre servis

3 - Kanálové voliče Amerex v televizním přijímači Castello Tesla 4249U-2
4 - Televízny prijímač 4246U Salermo s označením SC

Bez uvedenia čísla (rôzne dokumenty):

- 1989 - ADM.M Zobrazovací modul
- Color 438, Tesla 4438A Návod na obsluhu
- 11/90 - Družicový prijímač, 01M
- Pluto 4159AB-1 export do Nemecka
- ESA 100 - Satelitný prijímač (Trebišov)
- 4401A Color Secam
- 1999 - Použitie odchýlkových farebných obrazoviek (pre FTV Tesla a neskôr OTF)

OTF - Oravská televízna fabrika a.s.: Predbežná servisná dokumentácia č.

1 - FTV Color 462, Color 463

OTF - Oravská televízna fabrika a.s.: Satelitná a vysokofrekvenčná technika č.

1 - Družicový prijíma SR93
?
3 - Družicový prijímač SR961

OTF - Oravská televízna fabrika a.s.: Návody na obsluhu

Orava - 63M500PIP, 63M501, 63B502, 63B503, 70B504, 70B505, 55B506, 63B512, 63B513

OTF - Oravská televízna fabrika a.s.: Servisná informácia č.

1 - Asta 4163AB
2 - Color 346 PIKOLO, Color 347, 461
3 - Color 459 ASTRA SAT, Color 465 SAT
4 - Color 466, 467, 468 + 471 verze bez optočlenu
5 - Color 345 Viktor, Color 470 (v schéme sú uvedené aj Color 346, 347, 461)
6 - Color 469, 473, 459
7 - Color 475, 476
8 - Color 462, 463
9 - Color 472 PIP stereo,474 PIP stereo + 471 verze s optočlenem
10 - Orava 51M487
11 - Orava 63B492
12 - Orava 63M500PIP,63M501 stereo
13 - Orava 63B502 stereo, 63B503PIP, 63B512 stereo, 63B513PIP, 70B504PIP, 70B505 stereo, 55B506 stereo
14 - Orava 55B106 stereo,55M108 stereo. 51M107
15 - Orava 37P101AB
16 - Orava 70B750
17 - Orava 51M107 STEREO
18 - Orava 55B111, 51M112, 55M113
19 - Orava 63B700
20 - Orava 63B701
21 - Orava 37P115
22 - Orava 45P110


OVP Orava s.r.o. - Servisný manuál

1 - CTV211, CTV212, CTV201, CTV141
2 - CTV214
2.1 - doplnok k CTV214 - CTV252, CTV282
3 - ?
4 - ?
4.1 - doplnok k CTV218 - CTV254, CTV284
5 - ?
5.1 - CTV2021FS, CTV2131FS, CTV2124FS, CTV256, CTV286, CTV2501, CTV2502, CTV2801, CTV2802
5.2 - CTV259, CTV289, CTV28W31
5.3 - doplnok k 5. - CTV2534, CTVMM32, CTV2834, CTV28MM32, CTV2535, CTV25MM33, CTV28MM33, CTV28W32
6 - ?
7 - CTV145, CTV2024, CTV2025, CTV2134, CTV2138, CTV2026, CTV2135, CTV2136, CTV2137, CTV2137A, CTV2139
7.1 - doplnok k 7. - CTV2540, CTV2541, CTV2542PIP, TCV2840, CTV2841, CTV2842PIP
7.2 - doplnok k 7. - CTV2941RF, CTV2942RF
7.3. - CTV146A, CTV2027A, CTV2153A, CTV2154A, CTV2156A, CTV2164A, CTV2166A, CTV2180A (Mono), CTV2170A RF (Mono), CTV2026A, CTV2135A, CTV2145, CTV2137A, CTV2147A, CTV2139A, CTV2149, CTV2152 RF (Stereo)
8 - CTV25HD12, CTV25HD13, CTV28HD12, CTV28HD13, CTV28WHD42
8.2 - CTV25HD14, CTV25HD15 PIP, CTV28HD14, CTV28HD15 PIP, CTV28WHD43 PIP, CTV29HD14, CTV29HD15 PIP, CTV29WHD53 PIP, CTV32WHD2015 PIP
9 - CTV146, CTV2027, CTV2028, CTV2154, CTV2155, CTV2157, CTV2159, CTV2167, CTV2170, CTV2171, CTV2172
9.1 - CTV146, CTV2027, CTV2028, CTV2154, CTV2155, CTV2157, CTV2159, CTV2167, CTV2170, CTV2171, CTV2172, CTV2180, CTV2181 SMD
10 - CTV2190, CTV2191, CTV2550, CTV2551, CTV2552, CTV2850, CTV2851, CTV2852, CTV2853, CTV2854, CTV2855, CTV2860, CTV2861, CTV2862, CTV2870, CTV2871, CTV2872, CTV2950RF, CTV2951RF, CTV2952RF, CTV32W51RF
11 - CTV2291 RF, CTV2292 RF, CTV2991 RF, CTV2992 RF

OVP Orava s.r.o. - Návody na obsluhu