Philips - 964AS (964A) - fotoalbum renovovaného prístroja a renovácia reproduktoru

Upozornenie: Tento servisný návod je určený prevažne pokročilým zberateľom a opravárom. Autor neručí za žiadne škody, ktoré by mohli vzniknúť čitateľovi z použitia informácií, návodov a postupov uvedených v tomto návode. Pri práci s elektronikou je nutné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy, nakoľko sa pracuje s vysokým sieťovým napätím 230V. Rádio zapínajte do siete len cez oddeľovací izolačný transformátor.

V tomto fotoalbume nájdete niekoľko fotografií z renovácie šasí rádia Philips 964A a opravy reproduktoru, ilustrujúce postupné rozobratie reproduktoru, vyčistenie a zmontovanie. Postupovalo sa podľa servisného návodu M.Berana. Nakoľko v nálezovom reproduktoru stave nebola dostupná membrána, tak sa spravila náhradná z inej starej membrány. Kovové časti sa dôkladne vyčistili mosadznou kefkou, niektoré železné časti, najmä skrutky, bolo treba odhrzovať chemicky. Kmitací systém mal poruchu, mosadzný rámik prenášajúci kmity od jazýčka ku membráne bol zlomený v bode, kde sa jazýček spája s rámikom - je to spojené tenkým pružným plieškom a prispájkované. Pri demontáži si nezabudnite označiť póly (S,J) podkovového magnetu a k nim prislúchajúce nadstavce. Potom to musíte pri montáži dodržať, aby sa príslušné nadstavce priskrutkovali k príslušným pólom.

Šasí - nálezový stavŠasí - po renováciiKeď kliknete na ikonu súboru, tak získate väčší detail
Philips964A-sasi.jpg


Reproduktor - Nálezový stavMontáž reproduktoru


V ľavom hornom rohu vidíte mosadzný rámik a pod ním kmitací jazýček, tieto dva dielce majú byť spojené malým pružným plieškom.
Póly a nadstavce (v strede) sú označené S a J.

Nasleduje montáž, krok po kroku:


Reproduktor - originálny, bez opravy


Dokumenty :: Philips - servis, Dokumenty :: Renovácie
Vytvorené: 8.9.2013