CD copyrights
CD2: A magyar rádiózás története és a vevőkészülékek katalógusa

Készült 1997-ben a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium pályázati támoga-
tásával a Postai és Távközlési Múzeumi Alapítvány kiadásában.

Szerkesztő: Kovács Gergelyné
Írták: Rózsa Sándor (rádiókészülék-katalógus).
A fényképeket Krizsákné Farkas Piroska és Szűcs László gyűjtötte össze.

A készülékkatalógusban szereplő rádiók fényképezését a Janus Pannonius Múzeum,
Pécs; a Kiscelli Múzeum, Budapest; a Magyar Rádió Rt., Budapest; a Nógrádi Történeti
Múzeum, Salgótarján; az Országos Műszaki Múzeum, Budapest; a Rádió és Televízió-
múzeum, Diósd; a Somogy Megyei Múzeum, Kaposvár; a Szent István Király Múzeum,
Székesfehérvár közgyűjteményei, valamint Csige József, Drinóczi János, Halász Iván,
Irházi Sándor, Kis Frigyes, Kóger László, Selyem Tóth Sándor magángyűjtők tették le-
hetővé.

A rádiókészülékek fényképeit Buda László, Fáryné Szalatnyai Judit, Gelencsér Ferenc,
Gottwald Károly, Gözsy Gáborné, Hajdú József, Hajnal Péter, Hapák József, Kőhegyi
Zoltán, Magyar László, Mike Károly és Zóka Gyula készítették.

A szöveget Bartók Ibolya gondozta.

A CD–ROM készítője a Tranzit-Film Kft.
Felelős kiadó: Kurucz István

A kiadvány 200 példányban készült, kereskedelmi forgalomban nem kapható. Kölcsö-
nözhető a Postai és Távközlési Múzeumi Alapítványtól.
CD2: The History of Hungarian Radio Broadcasting and a Catalogue of Radio Receivers

Compiled in 1997. Published by the Foundation of Postal and Telecommunications Mu-
seums, and sponsored by the Ministry of Transport, Communications and Water.

Editor: Mrs Gergely Kovács
Written by: Sándor Rózsa (catalogue of radio apparatus).
Photographs chosen by Mrs Krizsák Piroska Farkas and László Szűcs.

Thanks are due to the following public collections Janus Pannonius Museum, Pécs;
Kiscelli Museum, Budapest; Hungarian Radio PLC, Budapest; Nógrád Historical Mu-
seum, Salgótarján; National Technical Museum, Budapest; Radio and TV Museum,
Diósd; Somogy County Museum, Kaposvár; Museum of St Stephen the King, Székesfe-
hérvár, and private collectors József Csige, János Drinóczi, Iván Halász, Sándor Irházi,
Frigyes Kis, László Kóger, Sándor Selyem Tóth for allowing their radio receivers to be
photographed.

Photographs by László Buda, Judit Szalatnyai, Ferenc Gelencsér, Károly Gottwald, Mrs
Gábor Gözsy, József Hajdú, Péter Hajnal, József Hapák, Zoltán Kőhegyi, László Ma-
gyar, Károly Mike and Gyula Zóka.

Text edited by Ibolya Bartók.
English translation by Sándor Laczkó (catalogue).

CD-ROM by Tranzit-Film Kft.
Publisher: István Kurucz

Edition of 200 copies, not for commercial sale. Available for hire from the Foundation
of Postal and Telecommunications Museums.


Dokumentumok :: > Web server
2008.1.31