Telefunken - Fram - poznámky k renovácii

(c) 5/2008 V.Cingel
Foto dokumentácia a poznámky z renovácie najjednoduchšieho dvojlampového superhetu.

Tento prijímač so vybral z depozitu, lebo ma zaujal z dvoch dôvodov: Po prvé, ľudia hovoria, že to bola predloha (čo sa skrinky týka) pre Tesla T613, a po druhé, ide o najjednoduchší superhet, ktorý obsahuje len dve aktívne elektrónky ECH11 a ECL11, špeciálne urobené práve pre takýto typ jednoduchého superhetu. Pojednáva sa o tom aj pri popise podobného superhetu Telegrafia T22, ktorý mal takmer identické zapojenie. Nálezový stav bol pomerne dobrý, čo sa týka skrinky, ale elektricky, ako vždy, nejaký "opravár" opravil zdroj a filtračné elektrolyty. Šasí bolo len mierne skorodované a pod šasí chýbali len 3 súčiastky, ktoré sa hravo nahradili rovnakými Always červernými odpormi. Ladiaci kondenzátor nemal kryt, ten je vyrobený z tenkého pocínovaného plechu.

Obr. 1. Nálezový stav prijímača

Na ďalších dvoch obrázkoch vidno šasí po renovácii a kompletnej oprave. Jemne skorodované časti boli opravené zinkovým lakom, trochu preleštené grafitom. Kryt na kondenzátor bol vyrobený z pocínovaného plechu zo starej kanistry z riedidla, aby získal pätinu, tak sa cínová vrstva nechala jeden deň trochu "skorodovať" s použitím odhrdzovača, ktorý obsahuje kyselinu fosforečnú. Na druhý deň sa opláchla a preleštila. Spôsobilo to mierne zošednutia povrchu, ktorý potom tak nesvieti novotou. Medené ladiace koleso a hliníkový kryt sa vyleštili Silichrómom.


Obr.2. Šasí zo zadu - namiesto Tesla fixného kondenzátora (100pF), treba dať Telefunken trimer (pozri ďalej).


Obr. 3. Šasí zpredu - ECH11 je úplne nová.

Oprava elektroniky

Tento prístroj bol pomerne zachovalý, takže nebolo treba veľa opravovať.

 1. Ako vždy začneme zdrojom, treba skontrolovať veľké svitkové filtračné kondenzátory (pre napájanie) - sú to tie veľké hnedé valce v prístroji - 1mF v anóde ECL11 a 0,2 mF v anóde triódy ECH11. Tieto neboli poškodené ani nemali veľký zvod, takže som ich nechal v prístroji bez zmeny.
 2. Šikmo uložený svitkový kondenzátor pre g24, 0,1mF bol vymenený a do púzdra sa vložil nový M1/250V kondenzátor. Rovnako bol vymenený aj katódový elektrolyt 25mF (vľavo dole).
 3. Rovnako treba vymeniť aj väzobný kondenzátor 15nF za nový, bez zvodu, napr. za 10nF/250V. Všetko dôkladne vymeniť a zaliať asfaltom, aby to vyzeralo dobovo.
 4. Chýbajúce odpory boli nahradený Always červenými odpormi, mriežkový M1 (ruský) bol natretý na červeno, aby sa podobal na tie Always.
 5. Nezabudnite dobre skontrolovať anódovú tlmivku v ECL11, v krajnom prípade, ak je prerušená, tak ju premostite odporom 3k9 alebo 4k7, dimenzovného na 1 až 2W. Odpor niekde zamaskujte.
 6. Nevedel som sa dopátrať, ako mali originálne vyzerať filtračné kondenzátory 12mF a 4mF, tak jeden 16mF som dal hliníkový, valcový, na šasí, a druhý 4mF som zabudoval do pertinaxového valcového púzdra a pripevnil ku sieťovému trafu. Možno, že v prístroji bol dvojitý valcový kondenzátor, ale s takouto kombináciou 4+12mF som ešte nevidel žiaden elektrolyt v jednom púzdre.
 7. Cievky som mal v poriadku, lebo inak sú to veľmi chúlostivé veci, majú vinutie z veľmi jemného drôtu. Dole sú priložené fotografie oscilátorových aj anténnych cievok.
 8. Podoťahujte všetky spoje, ktoré sú upevnené na šasí, aby nemali prechodový odpor.
 9. Na dole priloženej fotografii elektroniky ešte chýba 50nF kondenzátor na gramofónové zdierky.
 10. Skontrolujte a vyčistite dráhu potenciometra 15k, lebo jeho "chrastenie" je veľmi počuteľné v prijímači. Potenciometer je upevnený na drevenej podstave skrinky.
 11. Pri ladiacom kondenzátore je malá pertinaxová doštička, kde sa upevňuje spätnoväzbový kondenzátor. V mojom prípade tam nebol (resp. bol tam hliníkový Tesla "hrnček"), tak som tam dal sľudový a skusmo som našiel hodnotu, pri ktorej prijímač už nepískal a neskresľoval, ale pritom mal najväčšie zosilnenie. Bolo to okolo 100pF, trochu menej, lebo bol oškrabaný sľudový povlak v kondenzátore a tak sa našla optimálna hodnota. Tento prístroj je síce na vstupe superhet, ale druhý obvod je jednoduchý reflexný prístroj so spätnou väzbou, ktorý zosilňuje a detekuje vf jednej nosnej - mf- frekvencie.
 12. Reproduktor je dynamicky budený. Dajte pozor, lebo na reproduktore je aj poistkový držiak, ktorý som musel prilepiť rýchloschnúcim Epoxydom, bol odtrnutý. Čaká vás potom celkom slušná "káblovačka" od prístroja k výstupnému trafu a potom na reproduktor a zdroj.
 13. Montovanie prístroja je celá veda, doporučujem spolu zostaviť: ukazovateľ ladenia, kryt s brokátom a šasí (ukazovateľ sa zasúva do dierky v ladiacom kondenzátore), potom takýto celok opatrne vložiť do skrinky a prišroubovať kryt s brokátom. Nasleduje reproduktor. Potom si naletujte dlhé prívody aj sieťový prívod na blok potenciometra a vypínača a tento aj s káblami zamontujte do prístroja. Na záver ide sieťový tranformátor a výstupný transformátor. Potom spravte celú káblovačku, lebo inak sa nedostanete za sieťový transformátor k vypínačom a potenciometru. Prajem veľa trpezlivosti.
 14. Na sieťovom trafe dajte radšej voľbu 240V, lebo na 220V sú trochu väčšie žeraviace napätia (asi o 5%). Pri starších elektrónkach to nemusí vadiť, ale ja som mal nové :)

Prístroj je veľmi citlivý, som prekvapený aj jeho selektívnosťou, nemal problém naladiť a reprodukovať všetky dnes chytiteľné stanice na DV a SV v Bratislave. Musím ale uznať to, že do prístroja som dal úplne nové elektrónky, 100% emisia, takže preto ten výkon.


Obr.4. Pohľad pod šasí na súčiasty - stav po oprave a výmene kondenzátorov.


Obr. 5. Oscilátorové cievky.


Obr.6. Vstupné anténne cievky.


Obr. 7. Skompletizovaný prístroj zpredu - opravený lak.


Obr.8. Skompletovaný prístroj zvnútra (chýba papierový kryt na trasformátorovom vinutí)


Obr.9. Zadná stena prístroja - asi tam boli rôzne nálepky z továrne a zo servisov.

Dokumenty :: Renovácie
Vytvorené: 25.5.2008