STAVEBNICA, Oktohet 2A

Osadenie a zapojenie elektróniek

Poradie Elektrónka Pätica Poznámky
 AK2 
 AF3 
 AB2 
 AF7 
 AL1 
 AZ1