Palaba, B32A

Osadenie a zapojenie elektróniek

Poradie Elektrónka Pätica Poznámky
 KF4 
 KF4 
 KL4