Sigma Radio, Portable, 3 rozsahy

Osadenie a zapojenie elektróniek

Poradie Elektrónka Pätica Poznámky
 B443 
 AF7 
 RGN1064